Onderwijs

Leeuwarden Vrij-Baan biedt ruime kansen voor het onderwijs en jonge mensen om in contact te komen met de realisatie van civiele bouwwerken op papier en in de praktijk. Dat kan voor basisschoolleerlingen tot de studenten in het HBO/WO.

Actuele informatie

Over dit speerpunt

Wat houdt het in?

Na de startmanifestatie Onderwijs in september 2011 zijn al meerdere opdrachten uitgevoerd, in volle gang of worden binnenkort opgepakt. U kunt denken aan het maken van groenplannen, 3D visualisaties en films van projecten en het programma, stageplaatsen, directe participatie bij de projecten, constructieberekeningen, maquettes en een lespakket voor het basisonderwijs. Vanuit Leeuwarden Vrij-Baan zien we het betrekken van het onderwijs als uiting van een maatschappelijke betrokkenheid. Onderwijsinstellingen, de overheden en aannemers hebben regelmatig overleg en geven aan veel te leren van elkaars wensen en mogelijkheden.

De doelen

  • Het informeren van jeugd over de projecten en de achtergelegen doelen en over datgene wat ze er op straat in de leefomgeving van merken
  • Het interesseren van jeugd voor technische en exacte opleidingen door deze projecten
  • Het bieden van inzage in en participatie in de feitelijke bouw van de werken
  • Het laten invullen van opdrachten door opleidingen en studenten van opleidingen
  • Het lopen van stages en het doen van afstudeerprojecten

Werkboek groep 7 en 8

Laat als leerkracht de kinderen van groep 7 en 8 kennismaken met de bouw. Het werkboek van Leeuwarden Vrij-Baan, speciaal ontwikkeld voor basisscholen groep 7/8 kunt u als lesmateriaal gebruiken om de kinderen te laten kennismaken met technische beroepen.

Interesse?
Heeft u als school interesse om met ons samen te werken of heeft u interesse in een gastles? Stuur dan gerust een mail

Downloads