Samenwerking

             Provinsje FryslânRijkswaterstaatGemeente Leeuwarden

(klik op de logo’s om naar de website te gaan. De website opent in een apart venster)


Leeuwarden Vrij-Baan, waarvan de aanleg van De Haak om Leeuwarden onderdeel uitmaakte, is een goed voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen meerdere overheden. Door samen op te trekken zijn er volop kansen gecreëerd. Kansen om de hinder zoveel mogelijk te beperken door slim te bouwen en te plannen. Maar ook kansen om verder te kijken dan alleen infrastructuur. Maak werk van werk. De komende jaren zijn we daarom ook aan de slag met de gebiedsontwikkeling rondom De Haak om Leeuwarden.

Impuls werken en leven

Ook bijzonder aan de samenwerking is dat er een impuls wordt gegeven aan werken en leven. Leeuwarden Vrij-Baan is meer dan de aanleg van wegen, fiets- en wandelroutes, vaarwegen en parkeergelegenheid. Naast de ongeveer 40 projecten stimuleert Leeuwarden Vrij-Baan slim werken en reizen, duurzaamheid, de inzet van onderwijs, sociale return, kunst en gebiedsontwikkeling. Dit doen we bijvoorbeeld door aanbestedingseisen zwaar te laten wegen, afspraken te maken, partijen te betrekken en te faciliteren.

Remko Dijkstra, leerling Nordwin, bij de maquette die hij maakte voor groen rond het Drachtsterplein
Remko Dijkstra, leerling Nordwin, bij de maquette die hij maakte voor groen rond het Drachtsterplein

Een mooi voorbeeld van samenwerken met het onderwijs is het ontwerp van een groenplan voor de Drachtsterweg door twee 3e jaars MBO Groen studenten. Remco: “Door de maquette zagen mensen hoe de Drachtsterweg en omgeving echt ging worden met het aquaduct, de sloepenroute en de groenstroken langs Aldlân Oost en –West.”

 

5% minder auto’s in de spits.

Werk Slim, Reis Slim vertegenwoordigt het onderdeel mobiliteitsmanagement binnen Leeuwarden Vrij-Baan. Overheid en bedrijfsleven gaan samen voor 5% minder auto’s in de spits, door slimmer te werken en te reizen. Minder, niet anders, óf op andere tijden reizen verlaagt het aantal autokilometers en verbetert de bereikbaarheid van Leeuwarden.