Privacybeleid

Leeuwarden Vrij-Baan gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Uw bezoek aan onze website

Wanneer u onze website(s) bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Leeuwarden Vrij-Baan vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens) helpt ieders privacy te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheden. Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werkten samen onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan.