Disclaimer

Dit is de officiële website van Leeuwarden Vrij-Baan.

Actueel

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande. De gegevens op vrij-baan.nl zijn bedoeld om u actuele en algemene informatie te verschaffen. Leeuwarden van Vrij-Baan doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch nog iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw e-mailtje naar de webredactie bijzonder op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wijzigen

Leeuwarden Vrij-Baan heeft recht gegevens op de website zonder nadere aankondiging te wijzigen. Leeuwarden Vrij-Baan neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door het Leeuwarden Vrij-Baan als betrouwbaar worden beschouwd. Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat Leeuwarden Vrij-Baan niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie. Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of vermelding in de tekst. Deze informatie van derden is door Leeuwarden Vrij-Baan niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Leeuwarden Vrij-Baan aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Verwijderen ongepaste berichten

De redactie heeft het recht om berichten te verwijderen als de inhoud aanstootgevend, dreigend, lasterlijk, seksueel intimiderend, onzedelijk, racistisch of discriminerend materiaal bevat. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico. Leeuwarden Vrij-Baan behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, documenten (bijvoorbeeld Word-, Excel-, PDF-bestanden), grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.