Techneuten in de dop

Leeuwarden Vrij-Baan biedt ruime kansen voor het onderwijs en jonge mensen om in contact te komen met (de realisatie van) civiele bouwwerken op papier en in de praktijk. Dat kan voor basisschoolleerlingen tot de studenten in het HBO/WO. U leest er meer over in het artikel Techneuten in de dop.

Techneuten in de dop

Kinderen maken steeds vaker op de basisschool al kennis met technische beroepen. De overheid wil zo stimuleren dat jongeren nadenken over een opleiding of carrière in de techniek.

Grote behoefte

Nu en in de toekomst is er een grote behoefte aan goed opgeleide technici. Op alle niveaus. Het streven is dat één op de vier kinderen gaat kiezen voor een opleiding in de techniek. En wat werkt er beter dan technische mensen de klas in halen? Leeuwarden Vrij-Baan zet haar beste beentje voor om jongeren binnen het onderwijs enthousiast te maken voor techniek. Leeuwarder kinderen komen gedurende tien jaar op circa 40 plekken in en om de stad ingenieuze bouwprojecten tegen. Wat moet je kunnen om zo’n kruispunt met vier fietstunnels aan te leggen. En wat moet je studeren om een aquaduct te kunnen ontwerpen?

Lesbrief, gastles of werkbezoek?

Vrij-Baan werkt samen met bouwen bouwen aan de bouw, een initiatief van Noordelijke werkgevers in de bouw. Zo is er een Vrij-Baan lespakket gemaakt en kunnen scholen in Leeuwarden een gastles of bezoek aan een bouwplaats aanvragen.