Visie en missie

Visie Leeuwarden Vrij-Baan

Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat werken samen aan de bereikbaarheid van de regio. Dat doen we onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan.

Alle uitingen, van programma en projecten, zijn herkenbaar aan de leeuw met zijn gespreide poten. Een dier dat ook in alle logo's en wapens van alle drie partijen verwerkt is. De leeuw heeft een sympathiek open karakter. Zijn poten zijn gespreid. Dat is kenmerkend voor de grondhouding van Leeuwarden Vrij-Baan.
Alle uitingen, van programma en projecten, zijn herkenbaar aan de leeuw met zijn gespreide poten. Een dier dat ook in alle logo’s en wapens van alle drie partijen verwerkt is. De leeuw heeft een sympathiek open karakter. Zijn poten zijn gespreid. Dat is kenmerkend voor de grondhouding van Leeuwarden Vrij-Baan.

In samenhang pakken we ongeveer veertig projecten tot 2020 op om kansen te benutten en de overlast tijdens de bouw zo minimaal mogelijk te maken. De kwaliteit van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid houden we zo op een acceptabel niveau.

‘Door samen op te trekken letten we tijdens het bouwen op de kwaliteit van bereikbaarheid, leefbaarheid en bedrijvigheid’.

Leeuwarden Vrij-Baan weet wat er speelt, haalt en brengt informatie, kennis, kunde en ervaringen bij mensen die in Fryslân wonen, werken, studeren of komen recreëren. We zien kansen en pakken de kansen om te verbinden. De weg naar bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van de missie, net zoals het eindresultaat in 2020. Het programma biedt kansen voor mensen op locatie, die een impuls geven aan werken en leven. Daarom betrekken we ook het onderwijs en maken we afspraken voor werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen onder de naam Social Return .

De kaders van waaruit Leeuwarden Vrij-Baan werkt zijn voor alle betrokken partijen helder en gericht op slim bouwen en slim plannen. Daarbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van de projecten wordt slim gekeken hoe de uitvoerder kan omgaan met licht, asfalt, materiaalgebruik, landschappelijke inpassing, planning en andere aspecten. De opdrachtnemer wordt vervolgens uitgedaagd om hiermee aan de slag te gaan.

Werk Slim, Reis Slim vertegenwoordigt samen met het bedrijfsleven het slimmer werken en slimmer reizen in en om Leeuwarden. Zo werken we samen aan de missie van Leeuwarden Vrij-Baan. Beeldende kunst in de openbare ruimte is van belang voor de visuele kwaliteit van de stad. Het Masterplan Kunst Vrij-Baan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen het programma. We zorgen niet alleen voor verkeersveilige wegen en goede doorstroming. We pakken ook kansen om bijvoorbeeld het gebied rond De Haak om Leeuwarden er nog mooier uit te laten zien. We maken werk van werk. Deze gebiedsontwikkeling doen we samen met de omliggende gemeenten en betrokken dorpen.

Missie Leeuwarden Vrij-Baan

Bij Leeuwarden Vrij-Baan gaat het om bereikbaarheid, verbinding en de manier waarop we werken en reizen. We bouwen samen en we doen dat slim. Leeuwarden Vrij-Baan staat voor betere bereikbaarheid van Leeuwarden en de regio. Niet alleen met de auto, maar ook met de fiets, het openbaar vervoer en over het water. Het is een groot en meerjarig programma tot 2020, van rond de veertig projecten. Dat is nodig voor nu en voor de toekomst. Daarmee benutten we sociale en economische kansen voor de verdere ontwikkeling van Fryslân en in het bijzonder van Leeuwarden.

In het programma wordt ongeveer 750 miljoen euro geïnvesteerd. Tijdens de werkzaamheden blijft de regio goed bereikbaar.