Onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan werken de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. Voor nu en voor de toekomst.

Actueel

Projecten in uitvoering

Werk Slim, Reis Slim

Wat houdt Werk Slim, Reis Slim in? Werk Slim, Reis Slim | Leeuwarden Vrij-Baan is het…

Stationsgebied

Wat houdt het project in? De herinrichting van het stationsgebied in Leeuwarden is klaar. Het is…

geleidingwerk

Sloop Zwettebrug

Wat houdt het project in? De Zwettebrug in Leeuwarden wordt gesloopt en opgeruimd. De spoorbrug blijft…