Groep 8 sluit af met aquaduct

Plusklas groep 8

Elke vrijdagmiddag zitten de leerlingen van de plusklas weer klaar voor een leerzame les in het kader van het project ‘Bouw je eigen Aquaduct’. Elke lesmiddag start om 13.00 uur en is afgelopen om 14.45 uur. De kinderen werken alsof het een echte werksituatie is. Een projectgroepje bestaat dus uit een groep van verschillende deskundigen binnen de Techniek.

Groep 8 sluit af!

Vrijdagmiddag 9 oktober heeft groep 8 met hun eindpresentaties de gastlessen van 2015 officieel afgesloten. Alle onderwerpen die besproken zijn in de gastlessen hebben we zien terugkomen in de verschillende presentaties van alle leerlingen. Het is enorm interessant om te zien hoe leerlingen van deze leeftijd tot hele unieke ideeën komen en het onderwerp techniek zo snel oppakken. Vrij-Baan wil alle leerlingen, docenten en gastsprekers bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens de afgelopen 6 weken. Hopelijk tot volgend jaar!

Laatste gastles plusklas

Zes weken lang kreeg de plusklas PCBO Leeuwarden iedere vrijdagmiddag een gastles in het kader van het project ‘’Bouw je eigen Aquaduct.’ Vrijdag 2 oktober gaven de leerlingen van groep 7 hun eindpresentaties. In de middag stond Ernst Jonker docent en stagecoördinator Civiele Techniek van de NHL Hogeschool voor de laatste keer voor de plusklas.

Tim en Yarno vertellen

Ernst Jonker is ingenieur, dat betekent dat wanneer er een probleem is, hij met dat probleem mag helpen. Hij liet ons een filmpje zien over 5 aquaducten in Friesland. Ook heeft hij met ons een klein aquaduct gemaakt. Hij vertelde ons over de grondsoorten, maar ook over de eigenschappen van grond bijvoorbeeld: dat zand erg sterk is, maar klei is niet heel sterk. Wij vonden deze presentatie heel erg leuk, vooral dat we zelf een aquaduct mochten maken.

Groep 8 plusklas