Organisatie

Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân. Dat is goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

Leeuwarden Vrij-Baan

Dit gebeurt onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een groot en meerjarig infra-programma met ongeveer veertig projecten. “Zo maken we Fryslân beter bereikbaar” zeggen we hierbij. Want dankzij deze bereikbaarheid blijft Leeuwarden de sterke hoofdstad, de banenmotor en het economisch- en cultureel centrum van Fryslân. Het programma gaat in totaal over ongeveer € 750 miljoen.

Nu hinder, straks profijt. Voor nu en voor de toekomst.

Toegankelijker en aantrekkelijker

Bereikbaarheid verbeteren én waarborgen. Dat is het doel van Leeuwarden Vrij-Baan. Alle gebruikers van de wegen in en om Leeuwarden profiteren hiervan. Automobilisten. Motorrijders. Fietsers. Voetgangers. Gebruikers van het openbaar vervoer. Gebruikers van de vaarwegen. Dankzij Leeuwarden Vrij-Baan nemen de files af, neemt de veiligheid toe en worden stad en regio veel aantrekkelijker voor bewoners, bedrijfsleven en bezoekers.

Zorgvuldige afstemming

Leeuwarden Vrij-Baan loopt van 2010–2020. In tien jaar stemmen Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden alle werkzaamheden zorgvuldig op elkaar af. Om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de overlast te beperken hebben we elkaar nodig. We werken met nog meer partijen samen. En niet alleen aan autowegen of paden, maar ook aan een aantal speerpunten die te maken hebben met leefbaarheid en ontwikkeling.

Helder en tijdig communiceren

Leeuwarden Vrij-Baan informeert u helder en tijdig. Via deze website en via tal van andere middelen en media. Middelen die we ook per individueel project inzetten. Want elk project heeft zijn eigen doel, zijn eigen doelgroepen en zijn eigen dynamiek.

Leeuw van Leeuwarden Vrij-Baan

Alle uitingen, van programma en projecten, zijn herkenbaar aan de leeuw met zijn gespreide poten. Een dier dat ook in alle logo’s en wapens van alle drie partijen verwerkt is. De leeuw heeft een sympathiek open karakter. Zijn poten zijn gespreid. Dat is kenmerkend voor de grondhouding van Leeuwarden Vrij-Baan.

Lees ook onze visie en missie.