Duurzaamheid in de plusklas

Plusklas

“Je bent slim en haalt met gemak negens en tienen op school.” Voor die kinderen heeft het PCBO in Leeuwarden de plusklas. Iedere vrijdag komen de kinderen van verschillende scholen bij elkaar. Vrij-Baan daagt de kinderen uit.

Duurzaamheid

Vrijdag 18 september verzorgde Barend Leest, projectleider duurzame innovaties bij de provincie Fryslân, de derde lesmiddag voor de plusklas. Deze keer stond duurzaamheid centraal. Door middel van de lessen die Vrij-Baan organiseert, krijgen de kinderen uit de plusklas inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een aquaduct. Deze kennis gebruiken ze om gedurende zes weken in groepjes te werken aan het Vrij-Baan project ‘Bedenk jouw eigen Aquaduct’. Ieder projectgroepje bestaat uit een groep van verschillende deskundigen binnen de Techniek.

Laurens en Niels vertellen

Dit keer vertellen Laurens en Niels over hun ervaringen tijdens de plusklas.
“Hallo, wij zijn Laurens en Niels van de plusklas groep 8. Vandaag kwam iemand van de provincie bij ons op school om iets te vertellen over duurzaamheid. Duurzaam betekent dingen doen die goed zijn voor het milieu, zo gezegd People Planet Profit. De vraag ‘Hoe bouw je duurzaam een aquaduct?’ kwam ook naar voren. Dat sloot aan bij ons project. Het ging over natuurvriendelijke omgevingen zoals bloemrijke bermen en natuurvriendelijke oevers et cetera. Andere maatregelen zoals grondwallen en land art kwamen ook naar voren. We hebben ook geleerd dat je in de wereld CO2, stikstof en zuurstof nodig hebt. Een geslaagde leerzame plusklas dag.”