De Leeuw in het Provinciehuis

Provinciehuis

Donderdag 24 september geeft Gerben Vossebelt van Reef Infra, een presentatie over het project Julianalaan. Deze middag is georganiseerd vanuit WOLKOM, een initiatief van het provinciehuis. Zo’n 60 basisschoolleerlingen van verschillende scholen zijn uitgenodigd om deze middag bij te wonen. De Vrij-Baan Leeuw verwelkomt de kinderen met een verassing in de publieksruimte. Daarna vindt er een fotomoment plaats met gedeputeerde Sietske Poepjes. Hierna gaan de kinderen naar de commissiezaal waar Gerben de presentatie geeft gevolgd door een leerzame opdracht.

WOLKOM

Het doel van deze middag is om de burgers welkom te heten in het provinciehuis en daarmee de drempel tussen de burgers en het provinciehuis te verlagen. Eerder werden al een korenfestival, een tentoonstelling van Smoel en een lezing door Oebele Vries georganiseerd. De middag duurt van 12:30 tot 13:30 uur. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.