Project Herinrichting Deinum- Boksum officieel van start

Project Herinrichting Deinum- Boksum officieel van start

Maandagmorgen om 10.30 uur ging het project Herinrichting Deinum-Boksum officieel van start op de oude N31 ter hoogte van de Westergoabrêge.

Gedeputeerde Poepjes, burgemeester Van Mourik en wethouder Dijkstra maakten een start met het opruimen van de weg door het asfalt te frezen. Kinderen van basisschool sws Twaspan uit Deinum hielpen mee door het eerste puin op te vegen.

Laatste keer

Voordat de opruimwerkzaamheden startten, reden de kinderen samen met gedeputeerde, burgemeester en wethouder voor de allerlaatste keer in een schoolbus over de oude N31. Deze weg wordt, samen met de Westergoabrêge, volledig opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe sport- en woonvelden.

Gebiedsontwikkeling

Bijna een jaar na de openstelling van De Haak om Leeuwarden  wordt het gebied rondom de Haak nu aangepakt. Het project Herinrichting Deinum – Boksum is onderdeel van gebiedsontwikkeling. Dat is een speerpunt van Leeuwarden Vrij-Baan. We zorgen voor verkeersveilige wegen en goede doorstroming én we grijpen kansen aan om het gebied rondom een project er nog mooier uit te laten zien.

Toekomst ruimt verleden op

Hebben jullie zin om te slopen?”,  vroeg gedeputeerde Poepjes aan de leerlingen van sws de Twaspan uit Deinum. Nou, dat wilden ze wel.
Wethouder Dijkstra benadrukte in zijn woordje waarom hij toejuicht dat kinderen betrokken worden bij de start van het project. Kinderen hebben de toekomst, zij zijn de toekomstige gebruikers van de nieuwe weg én de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk.
De leerlingen zullen ook in de loop van het project nog betrokken blijven om wat te leren van het werk op de bouw.

kinderen helpen met het opruimen
Kinderen helpen met opruimen

Nieuwe dorpsrand en vaarweg

De oude N31 wordt opgeruimd, samen met het autoviaduct en de Westergoabrêge. De verbinding tussen It Holt en de Spoorstrjitte wordt hersteld. Deinum krijgt een vernieuwde dorpsrand en er komt een vaarroute tot aan Boksum.

Tot slot komt er een nieuw sportcomplex en woonvelden. Het dorpsbelang van beide dorpen zijn – vanaf het begin – nauw betrokken gebleven om samen de exacte invulling aan alle plannen te geven.

Gezamenlijk

Het project Herinrichting Deinum – Boksum is een gezamenlijk project met de gemeente Menameradiel en wordt uitgevoerd door aannemer Reef Infra. De herinrichtingplannen passen goed  binnen de doelstellingen van de Streekagenda van de provincie. Streekwurk kende dan ook een subsidie toe van € 2,9 miljoen.