De Overijsselselaan vervangt de bestaande Overijsselseweg en verbindt De Haak om Leeuwarden en de Van Harinxmabrug bij Goutum.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in?

De weg loopt door het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden en heeft een groen uiterlijk en een stedelijk karakter.

  • De weg heeft twee maal twee rijstroken, de toegestane snelheid is 50 km/uur
  • De Overijsselselaan krijgt het uiterlijk van een mooie groene laan
  • In  de brede middenberm en buitenbermen staan bomen
  • op de kruispunten komen verkeersregelinstallaties
  • De entree tot het dorp Goutum, McDonalds en het Campanile Hotel wordt verbeterd
  • Bij de kruisingen Techum en Jabikswoude komen fietstunnels.
  • Net als op de Haak om Leeuwarden wordt de Overijsselselaan verlicht door duurzame LED verlichting
  • Er komen parallelwegen met parkeermogelijkheden voor bestemmingsverkeer.

In 2015 wordt het noordelijke deel van de Overijsselseweg, tot aan de Van Harixmabrug, heringericht.
De Overijsselselaan is op 1 juni 2016 feestelijk geopend door wethouder Thea Koster.
Van september 2017 – voorjaar 2018 is de Brédyk verbeterd: verzakkingen zijn aangepakt en parkeerplaatsen aangelegd.

De groene golf is op maandag 5 september 2016 van start gegaan:

 

Op de hoogte blijven

We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden rond de aanleg van de nieuwe Overijsselselaan. Via informatieavonden, de website en een nieuwsbrief. Deze kunt u ook per e-mail ontvangen.

Downloads