Feestelijke opening Overijsselselaan

Feestelijke Opening Overijsselselaan

Op woensdag 1 juni vond de feestelijke opening van de Overijsselselaan plaats. Samen met kinderen uit groep 6 van de Wiardaskoalle en omwonenden opende wethouder Thea Koster de Overijsselselaan.

Liedjes en ijs

De wethouder stond kort stil bij de aanleg van de weg en de mensen die daaraan hebben meegewerkt. De kinderen van de Wiardaskoalle zongen hierna een vrolijk lied en kregen als beloning voor hun goede inzet een ijsje uit de ijskar. De kinderen deelden de ijsjes ook uit aan omwonenden. De wethouder hielp de ijscoman bij het scheppen van de ijsjes.

De Overijsselselaan

De Overijsselselaan is de stadsentree zoals we deze jaren geleden voor ogen hadden. De weg loopt door het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden en heeft een groen uiterlijk en een stedelijk karakter. Meer informatie over het project vindt u hier.