Nieuwsbrief Overijsselselaan juni 2015

Het zuidelijke deel van de Overijsselselaan is in december is afgerond en in gebruik genomen. Het noordelijke deel is nu aan de buurt. In deze nieuwsbrief een interview met de directievoerder en toezichthouder van het werk,  nieuws over de bewonersavond op 20 augustus en de planning.

Nieuwsbrief Overijsselselaan juni 2015