Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen

Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen

Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen en een herstelde straat. Op maandag 25 september 2017 beginnen de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk voor de kerst klaar.

De werkzaamheden

  • In het kader van onderhoud gaan we de verzakkingen van de weg herstellen. Onder andere de verzakking bij de aansluiting van het fietspad met de Brédyk (ter plaatse van de McDonalds) wordt verholpen. Daar blijft veel water staan.
  • We brengen parkeerplaatsen (haaksparkeren) aan en bomen in de groenstrook langs de Brédyk.
  • De kwaliteit van de rest van de weg is nog zodanig dat we deze niet direct hoeven aan te pakken.

Hiermee verwachten wij dat de Brédyk er weer netjes bij komt te liggen voor de komende jaren.

Terugblik

Samen met de bewoners van de Brédyk spraken we over het ideale ontwerp van de Brédyk. Uitgangspunt was de aanpak van de rafelrand tussen de groenvoorziening en de weg. Hierbij is ook een mogelijke reconstructie van de Brédyk besproken. Extra aandachtspunt daarbij was de kwetsbaarheid van een aantal woningen, waardoor de woningen schade kunnen oplopen bij trillingen door werkzaamheden. Later bleek ook de prioriteit en de noodzaak van de reconstructie op geen enkele manier meer in verhouding te staan met de gestegen uitvoeringskosten. We richten ons daarom alleen op de plaatselijke verzakkingen en oneffenheden van de weg en verbeteren de parkeergelegenheid

Uitvoering

Aannemer Dijkstra huisman Infra uit Drachten werkt vanuit het zuiden in noordelijke richting. Hij voert de werkzaamheden gefaseerd uit (per deel van ongeveer 100 meter) en zorgt dat er ruim voldoende ruimte is voor auto’s om te passeren. De werkzaamheden worden met trillingsmeters gemonitord om trillingsoverlast te voorkomen.

De verbetering van de Brédyk is een onderdeel van project Overijsselselaan-Noord. Lees hier meer over het project.