Definitieve afsluiting Leeuwarden Vrij-Baan

Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat werkten de afgelopen 10 jaar onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan samen aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. Een prachtige reeks van bijna 40 grote en kleine projecten is afgerond. Een programma van in totaal 750 miljoen euro. Fryslân en Leeuwarden zijn nu en in de toekomst voor iedereen beter bereikbaar. Het is klaar! Leeuwarden Vrij-Baan is definitief afgesloten. In deze advertentie (Huis aan Huis juni 2018) vindt u een overzicht in beeld van de resultaten.

LW VB adv 21 spread HaH 9 juni-9LR