Leeuwarden Vrij-Baan is definitief afgesloten!

Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat werkten de afgelopen 10 jaar onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan samen aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. Een prachtige reeks van bijna 40 grote en kleine projecten is afgerond. Een programma van in totaal 750 miljoen euro. Fryslân en Leeuwarden zijn nu en in de toekomst voor iedereen beter bereikbaar. Het is klaar! Leeuwarden Vrij-Baan is definitief afgesloten.

Wat heeft het opgeleverd?

Een prachtige stad en omgeving, goed bereikbaar door de aanleg van de Haak, nieuwe en heringerichte invalswegen, vaarwegen, spooronderdoorgangen, fietspaden, aquaducten, bruggen, rotondes,  tunnels, parkeergarages en fietsenstallingen. Duizenden medewerkers werkten mee aan dit prachtige resultaat: aannemers, toeleveranciers, onderaannemers, uitvoerders, opdrachtgevers enzovoort. Leeuwarden mag er met recht trots op zijn om de bezoekers en reizigers van en naar de stad op deze wijze te kunnen verwelkomen.

Laatste werkzaamheden

Enkele projecten zijn nog niet helemaal afgerond.  Denk bijvoorbeeld aan de reling rondom de turborotonde. Europaplein, de spooronderdoorgangen bij Werpsterhoeke, de herinrichting van Deinum-Marsum, de aanleg van zonneparken en de bouw van de parkeergarage Revius. Deze bouwwerkzaamheden zijn voortaan te volgen via de communicatie van provincie Fryslân of ‘Wij werken aan’ van gemeente Leeuwarden. Kijk in de HAH advertentie van juni 2018 voor resultaatoverzicht van een groot aantal projecten.

Samen bouwen

Er is hard gewerkt in en rond de stad. Fietsend, met de auto, het openbaar vervoer of varend; je kwam vroeg of laat werkzaamheden tegen. Dan was het even wennen omdat het net even anders fietste, reed of liep. Er is naar gestreefd dat verkeer en vooral ook omwonenden zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden hadden, maar bouwen volledig zonder overlast gaat niet. Inwoners van de gemeente Leeuwarden en reizigers van en naar de stad: Bedankt voor uw betrokkenheid en geduld tijdens de bouwwerkzaamheden. Uw inbreng, complimenten en kritische signalen hielden ons scherp. Uw betrokkenheid hebben we zeer gewaardeerd. We bouwden op die manier samen. We mogen met zijn allen trots zijn op het resultaat.

Bedankt namens alle medewerkers van Leeuwarden Vrij-Baan!

LW VB adv 21 spread HaH 9 juni-9LR