Invoering van de groene golf

Invoering groene golf

Met de invoering van de groene golf is de Herinrichting van de Overijsselselaan klaar. Wethouder Thea Koster hielp maandag 5 september 2016 bij het plaatsen van het laatste groene-golf-bord. Met 50 kilometer kan men voortaan vanaf de Werpsterhoek tot de kruising bij Goutum in één keer doorrijden. De groene golf creëert veiligheid voor de weggebruikers, handhaving van de snelheid en minder geluidsoverlast voor omwonenden.

Vragen en  antwoorden over de invoering van de groene golf

Er zijn veel zaken die een rol spelen bij het instellen van de groene golf. Daarom hebben we voor u hieronder alvast een aantal vragen en antwoorden geformuleerd.

Waarom 50 km/uur?
Op de Overijsselselaan in Leeuwarden is de maximale snelheid 50 kilometer per uur. De weg is bedoeld als wijkontsluitingsweg binnen de bebouwde kom voor De Zuidlanden en Goutum en voor de ontsluiting van de zuidkant van de stad.

Waarom de groene golf?
Nu wordt er vaak sneller gereden dan de maximum toegestane snelheid van 50 km/uur. Dit zorgt voor geluidsoverlast in de wijken. Wat minstens zo belangrijk is dat er nu veel geklaagd wordt over roodrijders. Er  zijn vaak automobilisten die er vanuit gaan dat het licht na twee seconden rood wel weer op groen gaat. Als er wel verkeer vanaf de wijken komt, dan blijft het licht op rood en rijdt men dus vol door rood en ontstaan er gevaarlijke situaties. Door de groene golf wordt 50 rijden beloond en gaat het licht niet meer na twee seconden rood op groen.

Hoe kom ik nu snel in het centrum van Leeuwarden?
Automobilisten van buiten de stad  die een snelle route naar het centrum willen, worden geadviseerd de Haak om Leeuwarden te nemen en van daaruit de Westelijke Invalsweg te nemen. De oostkant van de stad is goed bereikbaar vanaf de Drachtsterweg. De westkant van de stad is te bereiken via de Noordwestelijke Invalsweg. Op deze route zijn in de eindsituatie geen bruggen meer, bij de Overijsselselaan wel.

Hoe werkt een groene golf?
Bij de groene golf wordt bij het eerste van een streng verkeerslichten achter elkaar een colonne auto’s verzameld die op een vooraf bepaald tijdstip groen krijgen. Bij het volgende verkeerslicht krijgt dit verkeer dan automatisch groen als ze 50 rijden. Als er harder gereden wordt, dan staat het volgende verkeerslicht nog op rood en moet er gewacht worden.

Ben ik nu sneller in of uit de stad?
Nee, een groene golf betekent niet dat automobilisten in een kortere tijd over de Overijsselselaan kunnen rijden.

Waarom moet ik soms zo lang wachten?
Bij een groene golf wordt het verkeer bij de eerste verkeerslichten verzameld. Verkeer – stad in bij Werpsterhoek en stad uit bij Goutum – moet daarom langer wachten dan voorheen.  Maar kan daarna met groen wel in één keer doorrijden.

Heb ik ook een groene golf vanuit de zijrichtingen?
Nee, vanuit de zijrichtingen is er geen groene golf. Deze automobilisten moeten bij eerstvolgende verkeerslichten wachten tot de volgende groen golf zich aandient.

Ben ik vanuit de wijk nu ook sneller in de stad?
Nee, vanuit de wijk zal het vaker voorkomen dat er langer gewacht moet worden dan in de oude situatie het geval was. Dit komt omdat de verschillende kruispunten aan elkaar gekoppeld zijn. Het drukste kruispunt bepaalt dan de wachttijden, ook bij de andere kruispunten. Het kruispunt bij Goutum is meestal het drukste kruispunt, dus dat bepaalt de wachttijd.

Wanneer werkt de groene golf?
De groene golf werkt 24 uur per dag. Ook in de avonduren moet iedereen gewoon 50 km/u rijden.

Waarom is de groene golf niet eerder ingesteld?
Het inregelen van een groene golf komt heel precies, we wilden dit dan ook pas doen als de hele weg klaar was dus ook het noordelijke deel. Na de openstelling van het noordelijk deel  konden er goede verkeerstellingen gemaakt worden.  Die zijn nodig voor het maken van een goede regeling, waarbij mensen niet langer moeten wachten dan nodig.

Waarom moet ik soms erg lang wachten aan het begin van de groene golf?
Bij een groene golf wordt het verkeer bij de eerste verkeerslichten verzameld. Verkeer – stad in bij Werpsterhoek en stad uit bij Goutum – moet dus inderdaad iets langer wachten voor rood.

Het lukt niet om met 50 km/u door te rijden waardoor je bij een stoplicht halverwege moet wachten op de volgende golf. Hoe kan dat?
Bij de groene golf verzamelt zich bij het eerste van een streng verkeerslicht een colonne auto’s die op een vooraf bepaald tijdstip groen krijgt (stad in bij Werpsterhoek en stad uit bij Goutum). Bij het volgende verkeerslicht krijgt dit verkeer dan automatisch groen bij 50 km/u. Als er harder gereden wordt, dan staat het volgende verkeerslicht echter nog op rood. Hardrijders remmen af en trekken daarna weer op. Ze verbreken daarmee de groene-golf-keten van 50 km-rijders. Automobilisten die keurig 50 rijden hebben daar hinder van. Ze remmen af voor de stilstaande / optrekkende auto’s en verbreken daarmee de 50 km/u-snelheid.

Het eerste stoplicht op de Werpsterhoek staat soms lang op rood, terwijl er geen ander verkeer is. Kan dat anders?
De groene golf is bedoeld om de snelheid te handhaven. Het functioneert op een tijdssysteem. Het verkeer wordt bij de eerste verkeerslichten verzameld in blokken. Verkeer – stad in bij Werpsterhoek en stad uit bij Goutum – moet daarom langer wachten. Dan start de groene golf. Wil je vlotter doorrijden naar het centrum dan is de Haak om Leeuwarden veen goede optie.

Er staan vaak auto’s onnodig (lang) voor rood sinds de groene golf is ingevoerd. Dat zijn niet allemaal hardrijders. Hoe kan dat?
De groene golf is een tijdssysteem dat niet reageert op aankomend verkeer op de Overijsselselaan. Dat betekent dat je soms wacht voor rood terwijl er geen ander verkeer is. Weggebruikers die vanuit de wijken de Overijsselselaan oprijden, wachten vaak bij het eerst verkeerslicht. Daar begint voor hen de groene golf pas.

Waarom kan er geen groene golf met 70 km/uur komen op de Overijsselselaan?
De Overijsselselaan is een wijkontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Daarbij hoort een maximum snelheid van 50 km/uur. Deze snelheid is ook belangrijk voor de bewoners van de aangrenzende wijken, harder rijden betekent meer geluidsoverlast voor deze bewoners.

Overal in Nederland zijn groene golf-wegen die prima werken. Kan dat op de Overijsselselaan ook?
Inderdaad hebben we in Nederland prima groene-golf-wegen. Over het algemeen zijn deze bedoeld om de doorstroming te bevorderen. De groene golf op de Overijsselselaan is echter bedoeld om de snelheid te handhaven. Dat maakt de situatie anders. Ook bij andere groene-golf-wegen wordt het verkeer aan het begin van de groene golf opgespaard. Dat is namelijk het tijdsysteem dat erachter zit. De verschillende verkeerssituaties maakt echter dat elke groene golf anders wordt beleefd.

Als je ‘s morgens of ’s avonds laat de stad in of uit gaat, dan sta je zeker 1 minuut te wachten voor rood licht terwijl er geen verkeer is. Klopt de afstelling wel?
Bij een groene golf wordt het verkeer bij de eerste in een streng verkeerslichten verzameld. Verkeer – stad in bij Werpsterhoek en stad uit bij Goutum – moet daar langer wachten voor rood dan voorheen. Maar kan daarna met 50 km/u wel in één keer doorrijden. We hebben steeds de vinger aan de pols waar het de afstelling van de lichten betreft.

Je moet als het wat drukker is vaak stoppen voor auto’s die al voor rood staan, bijvoorbeeld als vanuit Goutum komt. Hoe kan dat?
Vanuit de zijrichtingen is er inderdaad geen groene golf. Deze automobilisten moeten bij het eerstvolgende verkeerslichten wachten tot op de volgende groen golf. Vanuit de wijken komt het daarom vaker voor dat je langer wacht voor rood. Het is een tijdsysteem dat heel nauwkeurig is afgesteld. Binnen het systeem zijn de verschillende kruispunten aan elkaar gekoppeld. Het drukste kruispunt bepaalt dan de wachttijden, ook bij de andere kruispunten. Het kruispunt bij Goutum is meestal het drukste kruispunt, dus dat bepaalt de wachttijd.

De snelheid wordt niet afstemd op de gereden snelheid volgens de kilometerteller, waardoor je steeds moet remmen. Kan dat bijgesteld worden?
Het kan inderdaad zijn dat je toch iets te langzaam of te hard rijdt zonder dat je dat weet. Dat kan omdat 50 km voor de één 53 en voor de ander 48 op de teller betekent. Dat heeft te maken met de ijking van de kilometerteller. Het is misschien handig om uit te proberen wat voor jou de juiste snelheid is voor de groene golf. Ook staan er matrixborden die de juiste snelheid die je rijdt aangeven.

De groene golf werkt niet altijd goed doordat niet iedereen zich aan 50 km/u houdt. Kan dat niet 70 km worden?
Mede op verzoek van de omwonenden heeft de raad van de Gemeente Leeuwarden besloten op de Overijsselselaan met een snelheid van 50 km/uur toe te passen. Het is een wijkontsluitingsweg en niet geschikt voor 70 km/uur. Er werd voorheen – toen de groene golf er nog niet was – te hard gereden en ook vaak door rood met klachten van weggebruikers, ongelukken en bijna-ongelukken tot gevolg. De groene golf is vervolgens ingesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren en weggebruikers te stimuleren 50 km/uur te rijden. De groene golf werkt in principe goed en automobilisten letten goed op de snelheid. Maar groen kunnen we helaas niet altijd garanderen.

Project Overijsselselaan afgerond

De herinrichting van de Overijsselselaan is een project van Leeuwarden Vrij-Baan. De weg is de stadsentree geworden zoals de Gemeente Leeuwarden deze jaren geleden voor ogen had. Hij loopt door het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden en heeft een groen uiterlijk en een stedelijk karakter. Met de invoering van de groene golf is het project afgerond.

Informatie over Leeuwarden Vrij-Baan

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u terecht op www.vrij-baan.nl. Wilt u op de hoogte blijven van andere projecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Kijk dan op www.vrij-baan.nl of volg ons op Twitter: @vrijbaan en Facebook: www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan