Kunst

Beeldende kunst in de openbare ruimte is van belang voor de visuele kwaliteit van de stad. De aantrekkingskracht van Leeuwarden als plek waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het zorgt voor meer waardering bij de inwoners en is aantrekkelijk voor bezoekers.

Actuele informatie

Over dit speerpunt

Wat houdt het in?

Het Masterplan Kunst Vrij-Baan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen Leeuwarden Vrij-Baan. Omdat Leeuwarden Vrij-Baan de uitstraling van de stad en de regio zal veranderen is de wens om de stad door middel van kunsttoepassingen een nieuw gezicht te geven. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water, multimedia en graffiti.

Voor de kunst is circa € 800.000 beschikbaar.

Nieuw gezicht

Leeuwarden Vrij-Baan zal de uitstraling van de stad en de regio veranderen. Hier komt de wens uit voort om Leeuwarden door middel van kunsttoepassingen een nieuw gezicht te geven. Door het gebruik van beeldende kunst worden meerdere betekenislagen aangeboord die ingezet worden voor de vorming van een nieuwe identiteit. Kunst bezit de potentie om bij te dragen aan ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte. Het zal verfraaiing, herkenning en identificatie mogelijkheden opleveren en bijdragen aan een grotere helderheid in stedenbouwkundige structuur van Leeuwarden.

Kunstenaars

Voor iedere entree naar de stad wordt één kunstenaar gekozen, die de opdracht krijgt voor de kunstuitingen op die entree.

Downloads