Veel belangstelling voor feestelijke opening stationsgebied

Na twee jaar hard werken is het dan zover; de herinrichting van het stationsgebied Leeuwarden is klaar voor 2018. Het resultaat hebben wij maandag 18 december met een feestelijke opening laten zien. er was veel belangstelling voor de opening. We reisden samen met 200 reisgenoten langs de te openen highlights en de preview van de mistfontein ‘Love’.

In een interview vertelden Sietske Poepjes van Provincie Fryslân, wethouder Gebiedsontwikkeling Henk Deinum van Gemeente Leeuwarden, kunstenaar Jaume Plensa, regiomanager Jan Mulder van ProRail en Ron Oudeman, directeur van K_Dekker Bouw & Infra over drijfveren, uitdagingen, ambitie en inspiratie.

De vernieuwde westvleugel

In de westvleugel de drie bestuurders van Gedeputeerde Provincie Fryslan, Johannes Kramer, directeur Arriva, Milfred Harten en Joost van der Bijl, regiodirecteur van NS. gaven aan waar het nieuwe loket van de vervoerders voor staat:  samenwerking in de OV nieuwe OV servicewinkel. Een loket voor alle reizigers! De reiziger centraal. Door de restauratie is de oorspronkelijke kapconstructie in de westvleugel weer zichtbaar en zijn er nieuwe lampen en blauwe tegels geplaatst. De Ako en bloemist zijn ‘gerestyled’.

De fietskelder

Vervolgens reisden we door naar de stijlvolle ingang van de nieuwe fietskelder met de hoge glazen pui, de luie trap en het slimme fietsparkeersysteem met plaats voor de eerste 1500 fietsen. Het nieuwe gedeelte van de fietskelder wordt begin volgend jaar uitgebreid met nog een keer 1.500 plaatsen. De bouw is klaar. Wethouder Friso Douwstra droeg de nieuwe fietskelder officieel over een regiomanager Jan Mulder. ProRail exploiteert vanaf nu de fietskelder.

De mistfontein ‘Love’

De reis ging verder richting het autovrije plantsoen en de fontein ‘Love’, ontworpen door de befaamde Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. Gedeputeerde Sietske Poepjes, artistiek leider Anna Tilroe, de kunstenaar en wethouder kunst, Sjoerd Feitsma samen op de knop waarmee de ‘mist’ geactiveerd werd. Helaas was het mechanisme nog niet klaar en is er voor een tussenoplossing ‘rook’ gekozen. Het is de eerste van de ‘eleven fountains’ van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In mei 2018 is de officiële opening tesamen met de andere 10 fonteinen in de Friese steden.

LF 2018, we zijn er klaar voor!

Tenslotte droeg Ron Oudeman, directeur K_Dekker Bouw & Infra B.V. over aan wethouder gebiedsontwikkeling, Henk Deinum. De bouw zit erop. Het vernieuwde stationsgebied met de gerestaureerde westvleugel, nieuwe fietskelder en prachtig aangelegd plantsoen is een uitnodigende stadsentree. We verwelkomen de (internationale) reizigers die naar Leeuwarden komen van harte. LF 2018, wij zijn er klaar voor!

fotoalbum