Nieuwsbrief kunst 2014-2015

Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat Noord Nederland realiseren grote infrastructuurprojecten binnen Vrij-Baan. De realisatie van deze projecten biedt een unieke kans om afspraken te maken over een samenhangend pakket aan kunstuitingen binnen het totale programma. Op die manier zetten we Leeuwarden op de kaart met een collectie aan kwalitatieve, samenhangende kunst van bovenregionale allure.

U leest in deze nieuwsbrief kunst onder meer over onze ambitie, onze dromen, met welke bedrijven en kunstenaars we onder andere samenwerken om de kunst te realiseren.

Nieuwsbrief kunst 2014-2015