• Kaartje Stationsgebied vanaf 18 februari

Gebiedsontwikkeling

We zorgen niet alleen voor verkeersveilige wegen en goede doorstroming. We pakken ook kansen om het gebied rond een project er nog mooier uit te laten zien. Zoals bij De Haak om Leeuwarden maken we werk van werk.

Actuele informatie

Over dit speerpunt

Wat houdt het in?

Gebiedsontwikkeling doen we samen met de omliggende gemeenten en betrokken dorpen. Het project Herinrichting Deinum – Boksum is daar een voorbeeld van. Het is een samenwerkingsproject tussen de provincie Fryslân en de gemeente Menameradiel. Andere projecten in deze eerste fase van de gebiedsontwikkeling zijn bijvoorbeeld de sluis en de doorvaarbare duikers bij Marsum.

Downloads