Bewonersbrief stremming Euterpestraat en fietspad Europaplein

In deze bewonersbrief Stremming Euterpestraat en fietspad Europaplein leest u over de stremmingen van de Euterpestraat in Leeuwarden en het fietspad vanaf de Euterpestraat tot de rooms katholieke begraafplaats. Ook leest u over het verwijderen van de damwanden van de 3 fietstunnels, het aanleggen van een nieuwe damwand en het afmaken van het kwelscherm rondom het plein.

170609 brf bewoners izwerkzaamheden en stremmingen EP

Stremming / omleiding Euterpestraat en fietspad Euterpestraat - rooms
Stremming / omleiding Euterpestraat en fietspad Euterpestraat – rooms katholieke begraafplaats