Pompput geplaatst bij onderdoorgangen Werpsterhoek

De twee onderdoorgangen ter hoogte van Leeuwarden-Werpsterhoek zijn bijna klaar: één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer. Woensdag 1 maart is door aannemer Max Bögl met succes de pompput geplaatst in de snerpende kou.

 

Pompput

De pompput is een ingegraven gesloten betonnen bak met daarin een pomp die het hemelwater verzamelt. Hemelwater rondom de tunnels wordt opgevangen in kolken en drainagebuizen en naar de pompput gevoerd. Vanuit de pompput wordt het water vervolgens via het rioolstelsel door een persleiding naar het oppervlaktewater gepompt. Zo blijven de onderdoorgangen droog.

Aansluiting op infrastructuur

De twee onderdoorgangen zijn gemaakt door aannemer Max Bögl in opdracht van de provincie Fryslân. Leeuwarden Vrij-Baan zorgt ervoor dat ze worden aangesloten op de bestaande wegen. De aannemer is begin februari begonnen met de aansluiting van de infrastructuur op de beide onderdoorgangen. Hij doet eerst het grondwerk: duikers aanleggen, asfalt frezen, cunetten maken enzovoort. Daarna volgt het asfaltwerk. Een gedeelte van de oude Overijsselselaan wordt gebruikt voor de aansluitende infrastructuur. Naar verwachting zijn de onderdoorgangen half april klaar voor gebruik.

Lees meer over het project station Werpsterhoek op onze website