Informatieavond Ritsumasyl

Informatieavond Ritsumasyl

De inwoners van Ritsumasyl zijn op 17 januari jl. in it Holt bijgepraat over de bouwactiviteiten die vanaf april in en rond hun dorp plaatsvinden: de beweegbare brug, het dorpsplein en de biocomposiet fietsbrug. Onder leiding van gespreksleider Henk Feitsma was het een goed bezochte bijeenkomst waarbij de aanwezigen volop de gelegenheid kregen om te reageren.

Drie presentaties

De avond begon met een welkomswoord van wethouder Jan Dijkstra van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Tot zijn verrassing kwam Ritsumasyl als dorp in het visiedocument van de gemeente niet voor…. Als het aan hem ligt, komt hier verandering in. Na de presentaties over de twee bruggen en de herinrichting was er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de projectleiders en uitvoerders.

Omleidingen

Veel vragen gingen over de omleidingsroutes. Want tijdens de bouw zijn de bruggen over resp. het Deinumer Rak en het Van Harinxmakanaal gestremd. Met name de stremming voor fietsers en voetgangers over het Van Harinxmakanaal leverde veel reacties op. De projectleiding van de biobased brug heeft daarom toegezegd hiervoor snel een passende oplossing te zoeken. Zodra er meer bekend is, worden de bewoners hierover ingelicht.
De informatieavond werd informeel afgesloten met een drankje en het bestuderen van de tekeningen en het vlas waarvan de biobased brug gemaakt gaat worden.

Voor meer informatie kunt u de presentaties hier downloaden