Start herinrichting eiland Marsum – Deinum

Het noordelijk deel van de oude N31 – tussen het Van Harinxmakanaal en Marsum – is opgeruimd. De herinrichting van het gebied tussen het Van Harinxmakanaal, de Ballensfeart, het Deinumerrak en de Ingelumerfeart kan beginnen. Op maandag 5 februari starten we met het verleggen van kabels en leidingen. De rest van de werkzaamheden volgen in de loop van dit jaar. Het streven is om in het voorjaar van 2019 alle werkzaamheden af te ronden.

Vaarverbinding

Met de herinrichting komt er onder andere een vaarverbinding tussen de Ballensfeart en de Ingelumerfeart waardoor het eiland Deinum-Marsum-Ritsumasyl ontstaat. De oevers van het eiland worden aangepakt en het fietspad langs het Deinumerrak wordt verlegd en verbreed. In het Deinumerrak komen Marrekrite-steigers en een versmalling om de fluctuatie van het waterpeil in Ritsumasyl te beperken. In de nieuwe situatie rijdt het landbouwverkeer zoveel mogelijk over de Trekwei en niet meer door Ritsumasyl.

Klik op de foto voor meer details.

eiland Deinum Marsum