Duurzaamheid

In de Leeuwarden Vrij-Baan projecten speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Er wordt gekeken hoe slim kan worden omgegaan met materiaalgebruik en landschappelijke inpassing.

Actuele informatie

Over dit speerpunt

Wat houdt het in?

In de Leeuwarden Vrij-Baan projecten speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Vanuit Leeuwarden Vrij-Baan zien we het toepassen van duurzaamheid ook als uiting van een maatschappelijke betrokkenheid.

Tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van de projecten wordt slim gekeken hoe de uitvoerder kan omgaan met licht, asfalt, materiaalgebruik, landschappelijke inpassing en andere aspecten. De opdrachtnemer wordt vervolgens uitgedaagd om hiermee aan de slag te gaan.

De doelen

  • In voorbereiding nadenken over optimale oplossingen in relatie tot omgeving en materiaalgebruik
  • Veel aandacht voor inpassing in het landschap
  • In stand houden en verbeteringen van verbindingen in de directe omgeving als sloten en fietspaden
  • Zo efficiënt mogelijk met grond omgaan
  • Toepassing van energiearme verlichting
  • Verlichting alleen op plaatsen waar het echt nodig is
  • Gebruik van materialen en werkwijzen die de uitstoot van broeikasgassen en de toepassing van primaire grondstoffen beperken
  • Verkennen en zo mogelijk toepassen van innovatieve ideeën

Bij de downloads vindt u een impressie van alle maatregelen.

Downloads