Unieke samenwerking succes Werk Slim, Reis Slim

Unieke samenwerking succes Werk Slim, Reis Slim

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) presenteert op woensdag 8 februari 2017 op het congres Beter Benutten 2017 in de ArenA in Amsterdam haar unieke samenwerking die leidt naar het succes van WSRS . Het thema van het congres is ‘Een kijkje in de keuken van Beter Benutten’. Hier komen de 12 regio’s, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven samen, wisselen ervaringen uit en schuiven bij elkaar aan keukentafel aan voor een goed gesprek. De partijen werken komend jaar samen aan de verankering van Beter Benutten: het vastleggen van de werkwijze en alle opgedane kennis. Daardoor kunnen we blijven werken aan een betere bereikbaarheid. Werk Slim, Reis Slim is de Friese variant van het landelijk programma Beter Benutten.

Werk Slim, Reis Slim | Leeuwarden Vrij-Baan

Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân. Dat is goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in. Dit gebeurt onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Dit is een groot en meerjarig infra-programma met ongeveer veertig projecten. ‘Zo maken we Fryslân beter bereikbaar’, zeggen we hierbij. Dankzij deze bereikbaarheid blijft Leeuwarden de sterke hoofdstad, de banenmotor en het economisch- en cultureel centrum van Fryslân. Nu, en tot in de verre toekomst.

Slim Samen, Samen Slim

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) is het onderdeel mobiliteitsmanagement binnen Leeuwarden Vrij-Baan. Hierin werken de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, VNO-NCW Noord / MKB Noord en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op een unieke wijze samen aan een stevige en blijvende basis voor 1000 spitsmijdingen per dag. Om dit te realiseren werken de aangesloten Leeuwarder ondernemers en WSRS nauw samen om forenzen te stimuleren slimmer te werken en reizen. WSRS is de Friese variant op Beter Benutten.

Maatwerk in samenwerking

De basis voor het succes van WSRS is de unieke samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden,
provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, VNO-NCW Noord / MKB Noord en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze hebben een gezamenlijke ambitie, nemen eigen ongedwongen verantwoordelijkheid en leggen verbindingen als dat nodig is. De partners voeren met een maatwerkoplossing het programma uit en houden daarbij de overhead voor de regio zo licht mogelijk.

Kracht samenwerking bedrijven en organisaties in Leeuwarden

De kracht van een kleinere stad zoals Leeuwarden versterkt de samenwerking tussen de 65 aangesloten Leeuwarder werkgevers en WSRS. In Leeuwarden kennen de bedrijven en organisaties elkaar en ze werken graag samen om de stad aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Het belang is wederzijds en daardoor is de betrokkenheid groot. Alleen gezamenlijk kunnen de werkgevers de gewenste spitsmijdingen realiseren. Door het sterke netwerk is het resultaat snel zichtbaar.

Al 500 slimme spitsmijdingen bereikt…..

Tot nu toe werken Werk Slim, Reis Slim en de werkgevers  in Leeuwarden succesvol samen om de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren, voor nu en voor straks. Er zijn al 500 spitsmijdingen per dag gerealiseerd. Medewerkers reizen en werken slimmer. Ze pakken vaker de fiets, het openbaar vervoer, parkeren slim of combineren de auto en de fiets op weg naar het werk. Ook werken ze vaker flexibel door eerst een uurtje thuis te werken of een hele dag. Daarmee helpen zij niet alleen mee aan een betere bereikbaarheid van de stad en het werk, maar ook aan hun eigen vitaliteit en gezondheid en dragen bij aan duurzaamheid.

Op weg naar 1000 spitsmijdingen

Maar we zijn er nog niet. De doelstelling is 1000 spitsmijdingen per dag op 31 december 2017. Er komt daarom in 2017 een stimuleringscampagne om ook de laatste 500 spitsmijdingen te realiseren. De focus ligt daarbij vooral op de medewerkers. Ze worden via de werkgever actief benaderd en kunnen op de website hun meest optimale werk- en reisformule zoeken. Op de informatiebijeenkomst in februari 2017 maken werkgevers kennis met de campagne en hun rol daarin.

Blijven werken aan betere bereikbaarheid

  • Tot eind 2017 werken  we als Leeuwarden Vrij-Baan hard aan een betere infrastructurele bereikbaarheid van de stad en de binnenstad.
  • Ook na 2017 blijven we de bereikbaarheid verbeteren door innovatieve mobiliteitsprojecten te realiseren.
  • In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad met miljoenen bezoekers en piekmomenten bij betaalde activiteiten. Leeuwarden bereidt zich daarop voor met een optimale bereikbaarheid.