Damwanden Marshallweg

Werkzaamheden Marshallweg Leeuwarden

De aannemer trilt de damwanden vanaf het Zwette viaduct tot aan de Toutenburgstraat (Marshallweg) op diepte. Aannemer DVJ is vanaf 30 januari begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de damwanden op de Marshallweg. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer als de heistelling verplaatst dient te worden. Deze aangebrachte damwanden dienen ter overbrugging van de nieuwe invalsweg met het naastgelegen spoorterrein. Naar verwachting is de aannemer in week 8 (20-26 februari) klaar met het trillen van de damwanden. Vervolgens wordt op dit stuk ook voorbelasting geplaatst door middel van zakken zand.

Planning werkzaamheden

De aannemer is ondertussen gestart met graafwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden op de Marshallweg. De zuidkant van de Marshallweg wordt momenteel aangepakt door DVJ en deze werkzaamheden zijn medio juli 2017 afgerond. Begin april verwachten we te kunnen starten met de bouw van de nieuwe fietstunnel aan de oostkant van het Stephensonviaduct.

Afgerond

Het fietspad en de hoofdrijbaan op de Snekertrekweg is klaar. Ook de rotonde bij de kruising tussen de Marshallweg en Snekertrekweg en de nieuwe doorsteek zijn inmiddels aangelegd.  Aan het einde van het project (augustus 2017) wordt de deklaag in de vakantieperiode tegelijkertijd met de rest van de Marshallweg aangebracht. Verlichting en groen komt dan ook aan bod.

Damwanden trillen Marshallweg
Damwanden trillen Marshallweg

Westelijke invalsweg fase 2

Het vervolg van de Westelijke invalsweg is een hoogwaardige invalsweg aan de westzijde van de stad. Dit wordt als het ware een nieuwe entree voor de stad. Met de aanleg van de Westelijke invalsweg verbetert de bereikbaarheid van Leeuwarden. De weg ontsluit het westelijk deel van de binnenstad, het stationsgebied, het Tesselschadegebied, het WTC-gebied en bedrijven-en winkelpark De Zwette. Het plan bestaat onder andere uit een opwaardering van de Marshallweg, waarbij 2 x 2 rijstroken worden doorgetrokken tot aan het Stephensonviaduct, waar een directe aansluiting op de stadsring komt in de vorm van een half klaverblad. Verderop, ter hoogte van de kruising met de Snekertrekweg, wordt een minirotonde aangelegd, waarmee een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd.