Slimme en duurzame Mobiliteit Noord-Nederland

Park&Bike Leeuwarden

Geannuleerd

De feestelijke ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland in de Elfstedenhal te Leeuwarden op woensdag 4 juli aanstaande gaat niet door. Regio Noord-Nederland heeft de afgelopen periode samen met het Rijk een maatregelenpakket samengesteld. Het Rijk kan op dit moment haar aandeel in het realiseren van de ambities – zoals in de deal zijn verwoord – helaas nog niet waarmaken. Het Rijk heeft hier meer tijd voor nodig.

Feestelijk programma Elfwegentocht 4 juli gaat wel door

De ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland was een onderdeel van het feestelijke programma van de Elfwegentocht.  Dit programma is aangepast en staat nu geheel in het teken van de jeugd. Hoe willen zij dat de wereld er straks uitziet? De Elfwegentocht brengt hun wensen over aan de provincie.

Aanleiding Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Regio Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaat daarom de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland heeft al een koppositie op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet kans dit te versnellen en te versterken door middel van een Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland, samen met het Rijk, bedrijfsleven, onderwijs en samenwerkende overheden. Regio Noord-Nederland heeft een ambitieus maatregelenpakket samengesteld rondom Slimme en Duurzame Mobiliteit voor de periode 2018- 2021 en voor de jaren daarna tot aan 2035. Noord-Nederland heeft de ambitie volledig emissieloos te zijn in 2035; 15 jaar eerder dan de landelijk ambities.

Vervolgafspraak

Is alles nu van de baan? Nee, de ambities blijven van kracht. Het Rijk en de regio Noord-Nederland bekijken samen hoe ze hier vorm aan kunnen geven. De afspraak is dat het Rijk en de regio Noord-Nederland in het najaar 2018 meer duidelijkheid hebben over de uit te voeren maatregelen. Tot die tijd worden de reeds geaccordeerde plannen voor 2018 uitgevoerd.

Wat betekent dit voor de ambities en plannen van de bedrijven?

Bedrijven willen bijdragen aan de ambitie door de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland te ondertekenen en hebben misschien al slimme en duurzame maatregelen gekozen en gepland. De inspanning en ambitie juicht Werk Slim, Reis Slim van harte toe en geeft aan niet te wachten met de uitvoering van de maatregelen.  Friso Douwstra , wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Leeuwarden en voorzitter bestuurlijk overleg Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland:  ‘Laat uw acties en resultaten in het najaar zien wanneer we meer duidelijkheid hebben over het vervolg van onze duurzame mobiliteitsplannen. Want samen willen wij in Noord-Nederlands verband nationaal en internationaal nog steeds een voorbeeld stellen dat het (sneller) kan’.

Meer informatie

Voor vragen over de Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland of de annulering van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Martin Dijkstra, programmaregisseur Werk Slim, Reis Slim. Telefoon 06 215 78 289. U kunt ook mailen naar m.dijkstra@zest.nl