Informatie voor bewoners Ritsumasyl

Informatie voor bewoners Ritsumasyl

Informatie voor bewoners Ritsumasyl: Op 1 maart jl. werden de inwoners van Ritsumasyl bijgepraat over de activiteiten die de komende twee jaar in en rond hun dorp plaatsvinden: de beweegbare brug, het dorpsplein, het eiland Marsum-Deinum en de biocomposiet fietsbrug. De bijeenkomst was goed bezocht; ongeveer de helft van de bewoners was aanwezig in it Holt in Deinum.

Informatie voor bewoners Ritsumasyl

Burgemeester Van Mourik opende de avond. Na de presentatie van de vier deelplannen was er volop gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond werd besloten met het bestuderen van de tekeningen.

Voor meer informatie kunt u de presentatie downloaden.