Heiwerkzaamheden Europaplein van start

Heiwerkzaamheden Europaplein van start

De werkzaamheden op het Europaplein in Leeuwarden gaan een nieuwe fase in. De damwanden en kwelschermen worden aangebracht.

Tunnelbouw

Op het middenterrein trilde de aannemer vanaf maandag 14 november 2016 een grote bouwkraan zogenaamde damplanken de grond in. Deze damplanken vormen een gesloten bouwkuip. Er komen in totaal drie kuipen. Binnen een kuip wordt vervolgens de fietstunnel  gebouwd.  Zodra het heiwerk van de bouwkuip gereed is worden de heipalen de grond ingedreven. Binnen de bouwkuip wordt een stempelraam aangebracht voor de nodige stabiliteit.

Kwelscherm

De aannemer begon op 14 november met voorbereidend graafwerk voor het aanbrengen van een gesloten kwelscherm rondom het plein. Dit kwelscherm zorgt ervoor dat er een polder gecreëerd wordt waarbinnen de werkzaamheden van het nieuwe plein met ‘droge voeten’ uitgevoerd kunnen worden. Het kwelscherm komt buiten de asfaltverharding van de huidige rotonde. Een kraan graaft eerst een sleuf van ca. een meter diep. Daarna brengt een kraan met een trilblok in de gleuf korte damplanken de grond in. Deze werkzaamheden beginnen voor de Phoenixflat en lopen vervolgens tegen de klok in rond het plein.

Sterrotonde

Vanaf 24 december 2016 rijdt het verkeer over een tijdelijke sterrotonde over het Europaplein. Deze rotonde zorgt ervoor dat het verkeer veilig langs de  kranen en heimachines kan rijden en is er voldoende werkruimte voor de (af)bouw van het kwelscherm, de bouwkuipen en de pompput. In januari 2017 worden de resterende damwanden en heipalen aangebracht. De sterrotonde blijft tot de turborotonde klaar is.

Bereikbaarheid

Tijdens het aanbrengen van de kwelschermen is er geen verkeer mogelijk op de parallelwegen van de rotonde. Fietsers worden al omgeleid via een route op grotere afstand van het plein. Voor gemotoriseerd verkeer geldt dat de panden aan het Europaplein tijdens de werkzaamheden te bereiken zijn via de wegen uit de achterliggende wijken. De trottoirs blijven toegankelijk voor voetgangers.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058.