Spitsmijdingen realiseren met werkgeversbenadering Werk Slim, Reis Slim

Park&Bike WTC Werkgeversbenadering

Bedrijven en organisaties helpen mobiliteit in te zetten om bedrijfsdoelen te realiseren en de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren. Dat is waar Martin Dijkstra zich als programmaregisseur op richt binnen een netwerk van zo’n 55 Leeuwarder bedrijven en organisaties. “Bedrijven zijn niet opgericht om de bereikbaarheid van een stad te verbeteren. Wel willen ze daar aan bijdragen. Zeker als het ook eigen doelen helpt te verwezenlijken, zoals duurzaamheid verder ontwikkelen, de vitaliteit van werknemers verbeteren en kosten verlagen.”

Onbenutte ruimte in Werkkostenregeling

Zo verminderen bedrijven bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken ten gunste van fietsenstallingen. Dat is vele malen goedkoper. Of er blijkt nog onbenutte ruimte in de Werkkostenregeling te zitten waardoor interessante employeebenefits kunnen worden gehaald. Bijvoorbeeld, de aanschaf van een fiets voor werknemers, het verlagen van een autovergoeding ten gunste van de fiets, spaarsystemen voor fietskilometers, enzovoort. En niet te vergeten: flexibel werken, waarmee werknemers een beter balans tussen werk en privé kunnen realiseren en kosten besparen.

Besparen op mobiliteitskosten

Martin heeft bedrijven investeringen zien doen die ze anders hoogstwaarschijnlijk niet of niet zo snel zouden hebben gedaan. “Flexibele werkplekken, fietsenstallingen, gedifferentieerde reiskostenvergoedingen, het zijn maatregelen die niet alleen de bedrijven vooruithelpen, maar ook de vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid bevorderen èn het reduceert automobiliteit. Immers, een grote kostenpost van bedrijven – naast huisvestingskosten en personeelskosten – zijn de kosten die te maken hebben met mobiliteit. Die staat vaak op nummer 3. Als je daarop kunt besparen, krijg je ruimte voor andere uitgaven. Soms geeft dat even rumoer in organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om het invoeren van betaald parkeren. Maar zet je er iets tegenover, zoals een goede fietsen- en thuiswerkregeling, dan biedt dat de OR de mogelijkheid ermee in te stemmen.”

Slimme reisformule voor medewerkers

In Leeuwarden reizen en werken grote groepen werknemers al anders. Wie dat nog niet doet, wordt op weg geholpen met de Slimme Reisformule – www.vrij-baan.nl/reisformule.  Deze is speciaal ontwikkeld voor werknemers die nog een laatste zetje nodig hebben. De reisformule laat alternatieve reismogelijkheden zien vanuit de richting waar men normaal Leeuwarden binnenkomt. Kom je bijvoorbeeld vanuit Drachten Leeuwarden binnen, dan kun je jouw  fiets of auto parkeren bij Transferium Drachten-Oost en verder reizen met de hoogfrequente en comfortabele bus. Wil je toch verder met de auto? Dan kun je parkeren op Hemriksein of Goutum en het laatste stuk naar je werk fietsen. Wil je nog iets verder met de auto? Parkeer dan buiten de spits met korting op het parkeerterrein bij het WTC (B2). Zo ken elke richting Leeuwarden in en uit goede alternatieven. Daarnaast zijn de e-bike en de speed pedelec populaire alternatieven. Ga je met de auto naar het werk, maar wil je niet in de file staan? Werk dan eerst een paar uur thuis en ga na de spits de weg op.

Park & Bike - Werkgeversbenadering Werk Slim, Reis Slim
Park&Bike Werk Slim, Reis Slim

 

Mobiliteitsoplossingen vaak al voorhanden

Martin helpt bedrijven doelstellingen te halen door samen te zoeken mobiliteitsoplossingen.  In 9 van de 10 gevallen met resultaat. “Oplossingen zijn vaak in de organisaties al voor handen zonder dat het bekend is. Dat is het mooie van mobiliteitsmanagement – zoals het wordt genoemd. Er is altijd wel een oplossing die het doel van het bedrijf helpt te realiseren. Uiteraard verschilt dat per bedrijf en per sector. Thuiswerken is voor een ziekenhuis of een school een hele andere uitdaging dan voor een bank of incassobureau en voor een gemeente of provincie weer heel anders dan voor een productiebedrijf met shifts. Maar het levert elke organisatie iets op.” Dat heeft Martin in 9 jaar mobiliteitsmanagement wel ervaren. “Ik ben gelukkig zelden teleurgesteld en beter nog, de bedrijven ook niet.”

Al 5 km auto’s minder in de spits

“Zo hebben we met elkaar al heel wat autoverkeer uit de spits weten te halen de afgelopen jaren. In 2016 alleen al dagelijks 500 auto’s. Dat staat ongeveer gelijk aan 5 kilometer aan auto’s in de spits, 115.000 autoritten en 2,5 miljoen autokilometer per jaar minder. Het betekent ook zo’n 500 ton minder aan Co2 waar 25.000 bomen een jaar lang voor moeten groeien om dat te compenseren. Kortom, het betekent wel iets!”

Op weg naar 1000

In 2017 wil Werk Slim, Reis Slim er nog 500 spitsmijdingen aan toevoegen, in totaal per dag 1000 auto’s uit de spits. Martin: “Dan hebben we met de gedragsverandering in reizen en werken en alle infrastructurele maatregelen en uitbreidingen een hele grote slag gemaakt in de betere bereikbaarheid van Leeuwarden voor de komende jaren. Laat LF2018 maar komen!”