De gemeente Leeuwarden wil de Julianalaan anders inrichten. De Heliconweg, ook onderdeel van de stadsring, dient daarbij als voorbeeld. 

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt dit project in?

Resultaat van de reconstructie Julianalaan is dat het verkeer goed doorstroomt en het makkelijker/ veiliger wordt om de straat over te steken. De omliggende wijken zullen goed bereikbaar blijven voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Op de stadsring moet een gemiddelde snelheid van 25km mogelijk zijn. Dat staat in het beleidsrapport ‘Rondje Stad’, dat de gemeenteraad van Leeuwarden heeft vastgesteld. Dat is nu niet mogelijk. Bij de herinrichting van de stadsring wordt nadrukkelijk gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid van de aangrenzende wijken.

Aanbrengen groen

De Julianalaan is klaar! Alleen het aanbrengen van groen staat nog op de agenda voor dit najaar, november 2015. De werkzaamheden bestaan uit het bijzaaien van gazons en bermen, het aanbrengen van 93 Turkse Eiken tussen de parkeervakken en het aanbrengen van 9300 Veldeshoorn hagen aan weerskanten van de hoofdrijbaan. De Veldesdoorn hagen scheiden de parkeervakken gelegen aan de parallelwegen van de hoofdrijbaan.

 

Op de hoogte blijven?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Via www.vrij-baan.nl, nieuwsbrieven of bijeenkomsten.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief over het de Julianalaan ontvangen?  Stuur ons dan een mail of bel 058-2844040. 

 

Downloads