Stationsgebied

Wat houdt het project in? De herinrichting van het stationsgebied in Leeuwarden is klaar. Het is een hoogwaardige entree van de stad geworden en heeft de functie als hét openbaar vervoer knooppunt in Fryslân sterk verbeterd. Het vernieuwde busstation is al enig… Lees verder

Drachtsterweg en omgeving

Aquaduct Drachtsterbrug 29-5-2018 5

Wat houdt het project in? Van noord naar zuid betekent dit het volgende: De Drachtsterbrug is vervangen door een aquaduct. De kruising Zuiderburen/Hempens-Teerns en Goutum is veranderd in een viaduct met twee rotondes en kruist niet meer met het verkeer over… Lees verder

Herinrichting Europaplein

Wat houdt het project in? De gemeente heeft onderzoek gedaan naar het beste alternatief om het Europaplein opnieuw in te richten. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan de geschiedenis, de omgeving en de stedenbouwkundige kwaliteit van het plein. Na uitgebreid… Lees verder

Valeriusstraat

Werkzaamheden Valeriusstraat

Wat houdt het project in? Resultaat van de reconstructie is dat het verkeer goed doorstroomt en het makkelijker/ veiliger wordt om de straat over te steken. De omliggende wijken zullen goed bereikbaar blijven voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Op… Lees verder

Westelijke invalsweg

Wat houdt het project in? De Westelijke invalsweg inclusief het Margaretha Zelle akwadukt is in gebruik (december 2014). Daarmee is het wachten op de Zwettebrug verleden tijd. Het is nu mogelijk om vanaf de Haak om Leeuwarden via de Westelijke invalsweg… Lees verder

Herinrichting Deinum-Boksum

Deinum luchtfoto

Wat houdt het project in? De oude N31 wordt opgeruimd, samen met het autoviaduct en de Westergobrug. De verbinding tussen it Holt en de Spoorstrjitte wordt hersteld. Deinum krijgt een vernieuwde dorpsrand en er komt een vaarroute tot aan Boksum.… Lees verder

Harlingertrekweg

Wat houdt het project in? Fietsen langs het water wordt als plezierig ervaren. De Harlingertrekvaart vormt een aantrekkelijke fietsroute de stad in en uit. Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en ter verbetering van de aantrekkelijkheid van de fietsroute is… Lees verder

Julianalaan

De Julianalaan is feesteiljk geopend

Wat houdt dit project in? Resultaat van de reconstructie Julianalaan is dat het verkeer goed doorstroomt en het makkelijker/ veiliger wordt om de straat over te steken. De omliggende wijken zullen goed bereikbaar blijven voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers.… Lees verder

Noordwestelijke invalsweg

Wat houdt het project in? Ter hoogte van het Business park Leeuwarden (wijk Westeinde) gaat de N383 over in de Noordwestelijke invalsweg. De Noordwestelijke invalsweg sluit rechtstreeks aan op De Haak om Leeuwarden. De aanleg van de Noordwestelijke invalsweg is… Lees verder

Overijsselselaan

Wat houdt het project in? De weg loopt door het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden en heeft een groen uiterlijk en een stedelijk karakter. De weg heeft twee maal twee rijstroken, de toegestane snelheid is 50 km/uur De Overijsselselaan krijgt het uiterlijk… Lees verder