Om alle verkeer de stad in en uit beter en veiliger te laten doorstromen wordt de Drachtsterweg in Leeuwarden ingrijpend veranderd.

Actuele informatie

Over het project

Wat houdt het project in?

Van noord naar zuid betekent dit het volgende:

  • De Drachtsterbrug is vervangen door een aquaduct.
  • De kruising Zuiderburen/Hempens-Teerns en Goutum is veranderd in een viaduct met twee rotondes en kruist niet meer met het verkeer over de Drachtsterweg.
  • Aldlân-Oost en Aldlân-West zijn met elkaar verbonden door een viaduct. In november 2016 was het Aldlânsfiadukt gereed.
  • Richting Hemriksein ter hoogte van Wiarda is een fiets- en sloepenonderdoorgang gebouwd.
    22 augustus was de weg eroverheen gereed,  de onderdoorgang zelf was december 2015 gereed.
  • Het Drachtsterplein is een compact verkeersplein met verkeerslichten geworden. De oplevering was in december 2014.
  • Het complete project Drachtsterweg e.o. is op 9 juni 2018 feestelijk opgeleverd met de opening van de sloepenroute Aldlânsfeart.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons dan een mail. Dit project heeft een eigen Facebook pagina.  

Informatiecentrum

Het informatiecentrum aan de Wiardaplantage 19 is opgeheven. Voor vragen over het project kunt u terecht aan de Snelliusweg 11 in Leeuwarden.  

Downloads