Sloepenroute via Aldlânsfeart

IMG-20171222-WA0001

Vrijdag 22 december is de verbinding gemaakt tussen de Aldlânsfeart en de bestaande sloepenroute richting de binnenstad. De damwanden tussen het Van Harinxmakanaal en de Aldlânsfeartal waren al eerder verwijderd. Vanwege de veiligheid kan er nog niet gevaren worden. Zodra… Lees verder

Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen

Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen

Brédyk krijgt nieuwe parkeerplaatsen en een herstelde straat. Op maandag 25 september 2017 beginnen de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk voor de kerst klaar. De werkzaamheden In het kader van onderhoud gaan we de verzakkingen van de weg herstellen. Onder… Lees verder

Beter zichtbaar en bereikbaar stationsgebied

Beter zichtbaar en bereikbaar stationsgebied

Het stationsgebied ondergaat een enorme transformatie waarbij  het uitgangspunt onder andere is dat het station beter zichtbaar en bereikbaar is voor het langzame verkeer vanaf de Prins Hendrikbrug. De monumentale plataan die voor het station staat, blijft uiteraard gespaard en het… Lees verder

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

De nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling van mei 2017 is uit! We kijken terug en blikken vooruit op de brede gebiedsontwikkeling die provincie Fryslân en gemeente Menameradiel bij de realisatie van de Haak om Leeuwarden hebben ingezet. Lees in de nieuwsbrief onder andere… Lees verder

Leeuwarden Vrij-Baan: een update!

Leeuwarden Vrij-Baan: een update!

Sinds 2010 timmert Leeuwarden Vrij-Baan in en rondom Leeuwarden behoorlijk aan de weg. Buiten de stad zijn inmiddels veel wegen al een vertrouwd beeld geworden. De aanleg van onder andere de Haak om Leeuwarden, de Noordwestelijke invalsweg, Noordwesttangent, de Westelijke… Lees verder

Bewoners Deinum en Boksum bijgepraat

Bewoners Deinum en Boksum bijgepraat

Het was warm! Toch is de informatiebijeenkomst van dinsdagavond 13 september goed bezocht. Er was voor de bewoners van Deinum en Boksum informatie over de woonvelden, de spooronderdoorgang en de tijdelijke bypass. Reacties uit de zaal over het feit dat de tijdelijke… Lees verder

Voortgang sportvelden Deinum

Voortgang sportvelden Deinum

De nieuwe sportvelden in Deinum krijgen steeds meer vorm. Voetbalveld De laatste laag met lavazand is present; vanaf 9 september wordt het kunstgras gelegd. Kaats- en korfbalveld Na het leggen van het kunstgras worden ook de overige grasvelden ingezaaid. Volg de webcam voor… Lees verder

Startmoment Valeriusstraat

Startmoment Valeriusstraat

Op dinsdag 15 maart 2016 verricht wethouder Koster samen met leerlingen van de Albertine Agnesschool een starthandeling op de Valeriusstraat. Dit om de werkzaamheden officieel te starten. U bent als bewoner/omwoner van harte welkom om hier samen met ons bij… Lees verder