Beter zichtbaar en bereikbaar stationsgebied

Beter zichtbaar en bereikbaar stationsgebied

Het stationsgebied ondergaat een enorme transformatie waarbij  het uitgangspunt onder andere is dat het station beter zichtbaar en bereikbaar is voor het langzame verkeer vanaf de Prins Hendrikbrug. De monumentale plataan die voor het station staat, blijft uiteraard gespaard en het Zuiderplantsoen wordt uitgebreid in oostelijke richting. Door het toepassen van het shared space-principe verdwijnt het oude systeem van gescheiden rijbanen, fietspaden  en voetpaden. Er is bewust gekozen voor een royale entree met brede gemengde fiets- en voetgangersruimtes en een beperkte ruimte voor het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast dient het aantal obstakels tot een minimum beperkt te blijven.

Bomen en verlichting

Langs de gietijzeren lijnafwatering komen nog hoge verlichtingsmasten (vergelijkbaar met het Zaailand) die de openbare ruimte gaan verlichten (zie foto). Deze verlichtingsmasten worden ook voor het station en het busstation toegepast. Deze bewuste keuze voor monumentaliteit en grotere schaal houdt ook in dat een nieuwe bomenrij aan de oostzijde van de Sophialaan niet gaat werken omdat deze rij de ruimte gaat opknippen in kleine ruimtes. De rij bomen gaat concurreren met de monumentale rode beuken in de tuinen van de villa’s en beperkt het zicht op het station. Bovendien is dan de verlichting met hoge masten niet mogelijk. Daardoor is het oude traditionele verlichtingssysteem weer nodig. Dat past niet bij het uitgangspunt van beperking van het aantal obstakels, de zichtbaarheid en de monumentaliteit.