Weekendstremmingen Europaplein juli 2017

weekendstremmingen Europapplein juli 2017

We streven ernaar dat het nieuwe Europaplein op 31 december 2017 klaar is. Dat betekent dat er hard wordt doorgewerkt, ook in het weekend, ’s avonds en ‘s nachts. De werkzaamheden op het Europaplein in Leeuwarden leiden deze maand tot twee weekendstremmingen.

• 1e weekend: vrijdag 7 juli (19.00 uur) tot maandag 10 juli (06.00 uur)
• 2e weekend: vrijdag 14 juli (19.00 uur) tot maandag 17 juli (06.00 uur)

Weekendstremmingen en omleiding

In de twee weekenden maken we het totale kwelscherm rond het plein af door de laatste korte damwandplanken te plaatsen nabij de aansluitingen Valeriusstraat – Europaplein en Heliconweg – Europaplein. Dit gebeurt vlakbij de rijbaan. Het verkeer is daarom in de beide weekenden gestremd voor alle verkeer inclusief voetgangers. Wel kunt u tijdens de eerste weekendstremming vanaf de Harlingerstraatweg-west de stad inrijden naar de Heliconweg. In het tweede weekend kan dat vanaf de Harlingerstraatweg-Oost naar de Valeriusstraat. Borden geven de omleidingen aan. We verzoeken fietsers nadrukkelijk van de huidige omleidingsroutes gebruik te maken en de sluipwegen via het Europaplein te mijden. De weekendstremmingen zijn nodig om voldoende werkruimte te creëren en de veiligheid van weggebruikers en medewerkers te garanderen.