Sloop Zwettebrug

Ondertekening contract sloop Zwettebrug

In december 2014 zijn de Haak om Leeuwarden, de Westelijke Invalsweg en het Margaretha Zelle aquaduct in gebruik genomen. Vanaf dat moment rijdt het verkeer niet meer via de Zwettebrug Leeuwarden in en uit. De Zwettebrug is in de nieuwe structuren overbodig geworden en de sloop is al in het Tracébesluit N31 Haak om Leeuwarden opgenomen. In het najaar van 2016 zijn beide beweegbare delen verwijderd. De verdere sloop wordt in opdracht van de provincie door De Boer & De Groot uit Harlingen uitgevoerd. Op donderdag 15 juni hebben Herke de Groot, directeur van De Boer & De Groot, en Sieds Hoitinga, opgaveregisseur Infrastructuur en Mobiliteit bij de provincie Fryslân, het contract ondertekend voor de sloop van de brug en de plaatsing van de nieuwe remmingswerken.

De werkzaamheden

Met het slopen en opruimen van de Zwettebrug worden ook de beide toeritten afgegraven. Bomen en struiken worden (verder) gekapt, er komen nieuwe watergangen en bestaande sloten worden gedempt. Met de herinrichting ontstaat er een gebied dat verder ontwikkeld kan worden. Tegelijk met de herinrichting wordt de kruising van de oostelijke afrit met de James Wattstraat aangepast.
De bestaande houten remmingwerken beschermen nu nog zowel de Zwettebrug als de spoorbrug. Deze zijn aan vervanging toe. Tegelijk met de sloop van de Zwettebrug worden deze vervangen door stalen remmingwerken. Daarmee wordt de spoorbrug weer goed beschermd tegen aanvaringen door de scheepvaart.

De Zwettebrug
De Zwettebrug

 

De planning 2017/2018

Voor bouwvak:                Plaatsen proefpaal voor remmingswerk
Begin sept. – eind okt.:  Sloopwerk brug, te beginnen met de aanbrug en middenpeiler
Begin okt. – eind jan.:    Sloop remmingswerk
Begin okt. – eind jan.:    Nieuwe palen plaatsen
Begin okt. – half nov.:    Spoorbrug gestremd voor vaarbewegingen met hoogtebeperking.
Begin nov. – eind jan.:   Verkeershinder James Wattstraat

De exacte periodes van hinder op het kanaal en de stremmingen op de wegen melden we ruim van tevoren op facebook en twitter van Leeuwarden Vrij-Baan. Tijdens de werkzaamheden worden passende verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige omleiding van het verkeer.