Werk Slim, Reis Slim doet truckspotting

170102-truckspotting-lwdWerk Slim, Reis Sim heeft van 16 tot 23 december 2016 het vracht- en bestelverkeer in en rond Leeuwarden in beeld gebracht door truckspotting. Het doel is om met de vervoersbedrijven die veel in de spits rijden van gedachten te wisselen over nieuwe logistieke mogelijkheden om spitsen te mijden en daarmee de bereikbaarheid van de stad en regio te verbeteren. De ambitie is om in 2017 dagelijks 130 spitsmijdingen door vracht- en bestelverkeer te realiseren. Rijkswaterstaat voert het onderzoek uit.

Truckspotting

Truckspotting gebeurde met filmcamera’s op een aantal belangrijke wegen in en om de stad. Aan de hand van de beelden werden vracht- en bestelauto’s geregistreerd. Dit gebeurde via de belettering c.q. reclame-uitingen op de voor- of zijkant van de auto’s. Er worden geen kentekens geregistreerd.

Analyse data

Werk Slim, Reis Slim gaat de geregistreerde data ordenen en analyseren en de uitkomsten op 27 februari 2017 met de samenwerkingspartners bespreken. Daarna krijgen de vervoersbedrijven die volgens het onderzoek veel in de spits rijden een uitnodiging om van gedachten te wisselen over nieuwe spitsmijdende logistieke mogelijkheden.

Beter bereikbaar

Met het programma Werk Slim, Reis Slim bouwt Leeuwarden haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uit. Slimme maatregelen helpen de regio Leeuwarden beter bereikbaar te maken en te houden. De opgave is om eind 2017 dagelijks 1000 spitsmijdingen te realiseren door structureel ander reis- en werkgedrag van forensen, bezoekers en goederenverkeer te stimuleren.

Samenwerking

Werk Slim, Reis Slim is de Leeuwarder variant op landelijk programma Beter Benutten. Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, VNO/NCW en het Ministerie van Infrastructuur en milieu werken als gelijkwaardige partners samen aan Werk Slim, Reis Slim.

Interview Omrop Fryslân met Alex Steenbergen van RWS op vrijdag 16 december 2016