Werkzaamheden bij afrit 23 Haak om Leeuwarden

Werkzaamheden bij afrit 23 Haak om Leeuwarden

Op donderdag 15 december van 9 uur tot 13 uur vinden er inspectiewerkzaamheden plaats van het asfalt op de Noordwestelijke invalsweg. De werkzaamheden zijn ter hoogte van het Poptafiadukt en de bijbehorende af- en toeritten (afrit 23).

Omleidingen

De af- en toeritten worden in verschillende fasen afgesloten. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen. De omleidingsroute is met borden aangegeven. Met het oog op de veiligheid, wordt ook de parallelweg Sylsterdyk afgesloten.

Werkzaamheden

In het afgelopen jaar zijn er scheurtjes ontstaan in de toplaag van het asfalt. Helaas komt dat vaker voor bij nieuw aangelegde wegen. De weg is op die plaatsen afgelopen juni van een nieuwe sterkere asfaltconstructie voorzien. Inspectie moeten nu uitwijzen dat er niet opnieuw scheurvorming is ontstaan.

Wij streven er naar de hinder zo kort mogelijk te houden.