Leeuwarden Vrij-Baan: een update!

Leeuwarden Vrij-Baan: een update!

Sinds 2010 timmert Leeuwarden Vrij-Baan in en rondom Leeuwarden behoorlijk aan de weg. Buiten de stad zijn inmiddels veel wegen al een vertrouwd beeld geworden. De aanleg van onder andere de Haak om Leeuwarden, de Noordwestelijke invalsweg, Noordwesttangent, de Westelijke invalsweg en Werpsterhoeke zorgen al voor veel reisgemak waardoor je makkelijker om de stad heen kunt rijden. De veranderde wegenstructuur geeft weer mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling zoals onder andere te zien is bij Deinum-Boksum. Binnen de stad is eveneens hard gewerkt om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo zijn onder andere de Valerius-straat, Julianalaan, Tesselschadestraat, Drachtsterplein en het Oostergoplein heringericht. Daardoor stroomt op bepaalde wegen het verkeer beter door en kunnen fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger oversteken.

Maar we zijn er nog niet, want ook in 2016 en 2017 werkt Leeuwarden Vrij-Baan aan diverse projecten. Om Leeuwarden en omgeving tijdens deze periode goed bereikbaar te houden, worden de planningen en omleidingen goed op elkaar afgestemd. Helaas is niet te voorkomen dat er soms overlast en stremmingen zijn. Het streven is de stad en omgeving optimaal bereikbaar te hebben voor Culturele Hoofdstad 2018.

Herinrichting Deinum – Boksum

Met de komst van de Haak om Leeuwarden is de N31 tussen Deinum en Marsum niet meer nodig en wordt dus verwijderd. De autoweg (tot het Van Harinxmakanaal), het autoviaduct en de Westergobrug zijn inmiddels gesloopt. Deinum krijgt daarmee een vernieuwde dorpsrand met nieuwe sportvelden en bouwkavels. De bouwkavels worden eind dit jaar uitgegeven. Tot slot komt er nog een nieuwe vaarroute tot aan Boksum met een sloepenhaven. Naar verwachting is de herinrichting in april 2017 afgerond.

Europaplein

Het Europaplein is een belangrijk onderdeel van de westkant van de stadsring. Voor een goede doorstroming wordt het plein gereconstrueerd tot een turborotonde met 3 fietstunnels. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de aangrenzende wijken zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Begin oktober is fase 2 begonnen: herinrichting Harlingerstraatweg en de aanleg van de rotonde. Naar verwachting is het plein eind 2017 klaar.

Herinrichting Stationsgebied

In het centrum van Leeuwarden ondergaat het stations-gebied een metamorfose. Aan het einde van dit jaar maakt u gebruik van het volledig vernieuwde busstation. We werken ondertussen verder aan de herinrichting, waaronder aan de uitbreiding van de ondergrondse fietsenkelder en een groen en autovrij plantsoen met een mistfontein van kunstenaar Jaume Plensa. In het najaar van 2017 is de herinrichting afgerond.

Westelijke invalsweg

Aan de westzijde van Leeuwarden ontstaat een hoogwaardige invalsweg. Dit wordt de westelijke entree naar de stad. De herinrichting voor het autoverkeer van de Snekertrekweg is begin oktober afgerond, waardoor de winkels en bedrijven weer in beide richtingen bereikbaar zijn. De aannemer gaat nu verder met werkzaamheden op de Marshallweg waar uiteindelijk de aansluiting op het Stephensonviaduct komt. Het gehele project is in het najaar 2017 klaar.

Station Werpsterhoeke

Tussen Leeuwarden en Heerenveen wordt station Werpsterhoeke aangelegd met twee onderdoorgangen: één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer. De onderdoorgangen verbeteren de verkeersveiligheid, wanneer het aantal treinen zich uitbreidt naar 4 treinen per uur. In fase 1 vindt de bouw van de onderdoorgangen plaats. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers is begin 2017 klaar, de onderdoorgang voor auto-verkeer medio 2017. Na 2018 volgt fase 2: de realisatie van het station.

Drachtsterweg en omgeving

Om al het verkeer aan de oostzijde van de stad beter en veiliger te laten doorstromen, wordt de Drachtsterweg ingrijpend veranderd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de noordelijke en zuidelijke toerit naar het aquaduct. Ook is het Aldlânsfiadukt bijna klaar. Deze maakt straks de verbinding tussen Aldlân west en oost en over de nieuw aan te leggen Drachtsterweg en Aldlânsfeart. Komende weken worden de zijkanten gemaakt en de leuningen afgewerkt. In december 2016 gaat het nieuwe viaduct open. Augustus 2017 is ook het aquaduct open voor verkeer.

Slim reizen naar het werk!

De bereikbaarheid van de stad verbetert niet alleen door het aanpassen van het wegennetwerk. Juist door het bewust laten staan van de auto, flexibel werken en op een andere manier reizen (openbaar vervoer, fiets of e-bike) wordt de stad ook beter bereikbaar. Met slim reizen en werken voorkom je dat je tijdens de spits in de file staat. Op www.werkslimreisslim.nl staan de slimme reis- en werkformules.

Gratis rondrit langs Vrij-Baan projecten

Op vrijdag 11 november 2016 rijdt een bus langs de Leeuwarden Vrij-Baan projecten. Heeft u zin om mee te rijden? Wij vertellen u tijdens de rit graag meer over Leeuwarden Vrij-Baan en de werkzaamheden. Meld u voor 9 november aan via info@vrij-baan.nl. U ontvangt daarna een mail met de opstapgegevens. Let op: VOL is VOL.

Op de kaart staat een aantal projecten die nu in uitvoering zijn. Meer weten over afgeronde- of toekomstige projecten? Lees het hier.