Wat is dat grote bouwwerk bij de Hendrik Algrawei?

Wat is dat grote bouwwerk bij de Hendrik Algrawei?

Om straks droge voeten te houden in de nieuwe fietstunnel Pypsterbuorren wordt er een pompput geplaatst. Hierin vangen we regenwater op dat later naar het oppervlaktewater wordt gepompt. De pompput wordt nu voorgebouwd op locatie, zodat hij straks in een keer op de juiste plek kan worden geplaatst.

Planning

Tijdens de eerste weekendafsluiting (25-28 november) worden de prefab tunnelelementen van de fietsonderdoorgang onder de H. Algrawei aangebracht.
De tunnel wordt dan ook weer aangevuld, zodat ’s maandags het verkeer er weer over kan. De toeritten van de fietsonderdoorgang worden doordeweeks buiten het verkeer aangebracht.
Afhankelijk van de weersomstandigheden brengen we in het tweede stremmingsweekend (van 2-5 december) de definitieve asfaltdeklaag aan over de fietsonderdoorgang en het gedeelte H. Algrawei. De tunnelbak zelf wordt voorgebouwd in de fabriek en komt eind november in prefab-elementen naar Pypsterbuorren.