Marktpartij gezocht voor ontwikkeling zonneparken

Nederland, Ballum, 07-03-'16; Het Zonnepark op het Waddeneiland Ameland is het grootste van Nederland. Foto: Kees van de Veen

Vrijdag 22 juli 2016 werd de aanbesteding zonneparken Leeuwarden Vrij-Baan gepubliceerd. Met deze aanbesteding wordt een marktpartij gezocht die drie zonneparken gaat realiseren en exploiteren. Samen gaan deze parken 4 Megawatt aan zonne-energie opwekken. Dat is meer dan de Haak om Leeuwarden en de invalswegen nodig hebben aan elektriciteit voor de verlichting, pompen en andere installaties. Zo worden de Haak om Leeuwarden en haar invalswegen energieneutraal.

Drie zonneparken, één marktpartij

Met de aanbesteding worden de locaties De Zwette, Hemriksein en Drachtsterweg op de markt gebracht. Er wordt één marktpartij geselecteerd, die alle drie parken gaat ontwikkelen. De marktpartij moet ervaring hebben met zonneparken en aandacht hebben voor landschappelijke inpassing en participatie van omwonenden en bedrijven. De verwachting is dat eind dit jaar bekend is welke partij de zonneparken gaat realiseren en exploiteren. De parken zijn eind 2017 klaar om energie op te wekken.

Samenwerking

Voor de totstandkoming van de zonneparken werken Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden nauw samen. Provincie Fryslân is de aanbestedende dienst en de locaties zijn in eigendom van het Rijk en de gemeente. Ook hebben provincie en gemeente subsidie verkregen voor de parken. Door drie zonneparken tegelijkertijd op de markt te brengen draagt Leeuwarden Vrij-Baan stevig bij aan de duurzame energie ambities.

Zonnepark Westeinde

Provincie Fryslân is in gesprek met de Energie Coöperatie Westeinde (ECW) om de locatie bij de wijk Westeinde te verhuren aan de ECW. De ECW gaat zelf op zoek naar een marktpartij die het zonnepark gaat realiseren en exploiteren. Voor dit park wordt nog subsidie aangevraagd.

Projectinformatie

Het project Zonneparken maakt onderdeel uit van het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Bekijk de projectpagina hier voor meer informatie.