Werkzaamheden Snekertrekweg

Werkzaamheden Snekertrekweg

Voor de herinrichting van de Snekertrekweg stuiten we in de ondergrond tijdens de werkzaamheden op een groot aantal onvoorziene zaken zoals vervallen leidingen, betonelementen en paalfunderingen. Dit zijn resten uit het verleden maar maakt dat de werkzaamheden hierdoor vele malen lastiger zijn. Om de stabiliteit van de kade te garanderen wordt er beoordeeld of er een andere bouwmethode moet worden toegepast. Zowel opdrachtgever als aannemer vinden het niet verantwoord om nu verder te werken volgens de huidige bouwmethode.

Zodra de juiste bouwmethode onderzocht is, wordt bekend hoe en wanneer deze werkzaamheden worden hervat. Als dit bekend is, melden wij dit zo via onze communicatiekanalen.

Wij doen er uiteraard alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Omgevingsmanager F. Wijning via: 058 233 8756.