Vervolg Westelijke invalsweg

Het is alweer even geleden dat Leeuwarden Vrij-Baan u middels een nieuwsbrief heeft geïnformeerd over de voortgang van de Westelijke invalsweg. De Westelijke invalsweg inclusief het Margaretha Zelle Akwadukt is in gebruik. Het is nu mogelijk om vanaf de Haak om Leeuwarden via de Westelijke invalsweg de stad in en uit te komen. Wel moet er nog gewerkt worden aan het tweede deel van de Westelijke invalsweg, namelijk de aansluiting op het Stephensonviaduct. De laatste maanden zijn ook de afrondende werkzaamheden aan het Margaretha Zelle Akwadukt uitgevoerd. Alleen eventuele onderhoudswerkzaamheden vinden hier in de toekomst nog plaats.

Plan vervolg Westelijke invalsweg

Het vervolg van de Westelijke invalsweg is een hoogwaardige invalsweg aan de westzijde van de stad. Dit wordt als het ware een nieuwe entree voor de stad. Met de aanleg van de Westelijke invalsweg verbetert de bereikbaarheid van Leeuwarden. De weg ontsluit het westelijk deel van de binnenstad, het stationsgebied, het Tesselschadegebied, het WTC-gebied en bedrijven-en winkelpark De Zwette. Het plan bestaat onder andere uit een opwaardering van de Marshallweg, waarbij 2 x 2 rijstroken worden doorgetrokken tot aan het Stephensonviaduct, waar een directe aansluiting op de stadsring komt in de vorm van een half klaverblad. Verderop, ter hoogte van de kruising met de Snekertrekweg, wordt een minirotonde aangelegd, waarmee een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd.

Kabels en leidingen

Nog niet alle gronden zijn in bezit, hiervoor loopt een onteigeningsprocedure. De komende periode wordt de gerechtelijke procedure gestart om de grond ook daadwerkelijk in eigendom te krijgen. We houden er rekening mee dat de gehele procedure moet worden doorlopen. Een groot deel van het project kan echter al worden uitgevoerd en daarom gaan de werkzaamheden dit najaar van start.

Voorbereiden

De nutsbedrijven zijn druk met de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen. Als het weer mee zit, verwachten zij eind oktober te starten met de uitvoering. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, zodat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De werkzaamheden moeten binnen een kleine ruimte plaatsvinden waardoor er hinder ontstaat en er een stremming kan zijn. Uiteraard informeren wij u hierover vroegtijdig.