Af- en toerit 23 Leeuwarden Noord afgesloten op 17 mei

Werkzaamheden bij afrit 23 Haak om Leeuwarden

Op donderdag 17 mei van 9.00 – 15.00 uur zijn de af- en toerit 23 van de N31 bij Leeuwarden afgesloten. De stremming is nodig voor het uitvoeren van de laatste aanpassingen aan de aansluiting van de afrit op de Harlingerstraatweg en voor metingen op de weg.

Overgang

Na de aanleg van de Haak om Leeuwarden werd duidelijk dat de overgang van de Rijksweg N31 vanaf Harlingen naar de Harlingerstraatweg richting Leeuwarden voor veel weggebruikers onduidelijk was en niet optimaal aansloot bij de richtlijnen van de wegbeheerders. De bocht is daarom vorig jaar aangepast om de overgang, ook in snelheidsregime, duidelijker te maken. Nu worden de laatste aanpassingen uitgevoerd, onder andere aan de openbare verlichting, de bewegwijzering en de beplanting. De nieuwe bosschage voorkomt tegelijk hinderlijke uitstraling van koplampen naar de directe omgeving. Er wordt een duidelijke en veiligere voorrangssituatie gemaakt bij de toerrit 23 vanaf de richting Harlingen naar Leeuwarden.