Project sloop Zwettebrug afgerond

sloop Zwettebrug

De Zwettebrug was sinds de komst van de Haak om Leeuwarden (2014) en het Margaretha Zelle akwadukt niet meer in gebruik. Daarom kon de brug gesloopt en deels opgeruimd worden. In het najaar van 2016 heeft fa. Knol uit Akkrum de beide beweegbare delen verwijderd. De spoorbrug is blijven liggen en is nog steeds in gebruik.

Remmingwerk

In september 2017 is aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen gestart met de laatste fase van de sloop Zwettebrug. Met grote betonhappers zijn de restanten van de brug gesloopt. Het oorspronkelijke remmingwerk was verouderd en niet meer berekend op de grotere schepen. Daarom was het nodig om het remmingwerk voor de spoorbrug te vervangen door een imposante stalen versie. De grootste buis was 1,80 meter in doorsnede. De langste 26 meter! Eind april 2018 was het werk klaar.

sloop ZwettebrugVleermuizen

Enkele delen van de oude Zwettebrug zijn blijven staan. In de kelders zijn openingen gemaakt voor vleermuizen. En de sedumdaken op de voormalige brughoofden vormen nu een natuurlijkvriendelijke omgeving voor allerlei vogels en andere kleine dieren.

 

De uit 1980 stammende Zwettebrug over het Van Harinxmakanaal werd indertijd aangelegd om het bedrijventerrein De Zwette in het westen van Leeuwarden te ontsluiten.

 

sloop Zwettebrugsloop Zwettebrug